I en podcast med overskriften ENTRE DEBAT debatteres fire temaer: Kunstnerisk Medborgerskab, Kvalitet og Relevans i den kunstneriske virksomhed, Kunstnerisk virksomhed og Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske praksis.

ENTRE er overskriften på den indsats, de kunstneriske uddannelser i fællesskab har sat i gang for at skabe en bredere anvendelse af entreprenørskab som ressource på kunstskolerne. Men hvordan stiller man egentlig et vidensområde som entreprenørskab til rådighed for undervisere på en kunstskole, og hvad vil det overhoved sige at have en kunstnerisk virksomhed i 2020? Er kunstnerisk medborgerskab det samme som kunstnerisk relevans, og hvad er relationen mellem kunstnerens praksis og kunstnerens virksomhed? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver debatteret undervejs.

De medvirkende i ENTRE DEBAT er medlemmer af ENTRE-arbejdsgruppen, der består af undervisere og uddannelsesudviklere fra alle kunstskolerne. Vært er Rasmus Cleve Christensen.

Lyt til ENTRE DEBAT her på siden, på CAKIs Soundcloud eller hvor du normalt henter dine podcasts:

 

Hvad er ENTRE? Kristina Holgersen og Pernille Skov fortæller om, hvad ENTRE-indsatsens går ud på.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet 12. maj 2020

 

 

Kunstnerisk Medborgerskab

I dette afsnit drøfter vi, hvordan kunstnerisk medborgerskab relaterer sig til den enkeltes kunstneriske virksomhed og hvordan man som underviser og kunstskole kan støtte udviklingen af det kunstneriske medborgerskab i praksis.

Med Katrine Dirckinck-Holmfelt, Keld Hosbond og Pernille Skov.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d. 4. juni 2020

 

 

Kvalitet og Relevans i den kunstneriske virksomhed

I ENTRE DEBAT: Kvalitet og relevans drøfter vi, hvordan kan vi i den kunstneriske virksomhed kan tilgå begreberne værdi, kvalitet og relevans i forhold til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte kunstner og dennes kunstneriske virksomhed.

Med Kristina Holgersen, Line Fredens og Christian Taagehøj.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d. 4. juni 2020

 

Kunstnerisk virksomhed

I ENTRE DEBAT: Kunstnerisk Virksomhed drøfter vi bl.a. det usynlige entreprenørskab på kunstskolerne og hvad det betyder at tænke entreprenørielt i en kunstnerisk virksomhed.

Med Jonas Bille Gamkjær og Mikkel Flyvholm.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d.19. juni 2020

 

 

Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis

I ENTRE DEBAT: Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis drøfter vi bl.a. entreprenørskab som noget iboende i kunsten, og hvordan vi kan udvikle kunstnerisk entreprenørskab som undervisningsfelt og pædagogisk praksis.

Med Rikke Lund Heinsen, Christina Dahl og Malene Bichel.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d.19. juni 2020

 

At undre sig

Vi har spurgt professor Finn Thorbjørn Hansen om, hvad det sige at undre sig. Det handler om eksistentielle spørgsmål i det kunstneriske entreprenørskab og om den undringsbaserede innovation. Spørgsmålet om undren er afsæt for et seminar i ENTRE-programmet, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi understøtter de kunststuderendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis.

Med professor Finn Thorbjørn Hansen

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d. 20. oktober 2020

 
 
 

 

Det kunstnercentriske entreprenørskab

I ENTRE DEBAT: Det kunstnercentriske entreprenørskab taler vi bl.a. om, hvordan den kunstneriske skaberkraft kan sættes i omverdensrelation gennem entreprenørskab.

Med Jonas Frederiksen, leder af produceruddannelsen på Filmskolen, og Pernille Skov, leder af CAKI.

Vært: Rasmus Cleve Christensen. Udgivet d.9. december 2020

AKTUELT

Se skolernes fælles program her.

ENTRE DEBAT LIVE 2 - 'Samfundsudviklende kunstnerskaber', som finder sted d. 24/9-2021 kl.10-12.

ENTRE SEMINAR 2 - 'At undre sig: Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis', der finder sted d. 4/10-2021 kl.10-12.

ENTRE DEBAT LIVE 3 - 'Kunstnerskaber i omverdensrelationer', der finder sted d.8/10-2021 kl.10-12.

MASTERCLASS on Knowledge transfer w. Georg Russegger, der finder sted d.8/10-2021 kl. 13-16.

ENTRE SYMPOSIUM 4 - KUNSTNERSKABER I PARTNERSKABER', der finder sted d. 26/11-2021 kl.10-16.

ENTREWIKI

Udforsk hele den store ENTREWIKI her.

ENTRE CASES

I casesamling er eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender på kunstskolerne udfolder undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der berører entreprenørskab som et vidensfelt i kunstuddannelserne. Se samlingen her

ENTRE INKUBATOR

Som en del af ENTRE -initiativet er CAKI i gang med at undersøge mulighederne for at skabe et inkubationsmiljø på kunstskolerne. Initiativet er baseret på eksisterende viden på tværs af uddannelser baseret på f.eks. iværksætteri og kunstnerisk udviklingsaktiviteter og fokuserer på at skabe nye udviklingsmuligheder for studerende, undervisere og forskere.

Udviklingen af ​​inkubatorinitiativet er startet i 2021.

Læs CAKIs forslag til udvikling af et inkubationsmiljø for kunstskolerne her.

Styregruppen for entreprenørskab (ENTRE)
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond
  • Det kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
  • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
  • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
  • Rytmisk Musikkonservatorium : Christian Taagehøj
  • Syddansk Musikkonservatorium: Christina Holm Dahl
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedekunstskolerne: Emil Leth Meilvang
  • CAKI: Pernille Skov
ENTREPRENØRSKAB PÅ KUNSTSKOLERNE

Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser i perioden 2011 - 2016 her

Entreprenørskab i studieordningerne på kunstskolerne 2019/2020 - download opsamling her

KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab.

Hent rapporten her