Videncenter for de kunstneriske uddannelser

CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation er videncenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. CAKI arbejder på opdrag fra KUR, der er sammenslutningen af rektorer på de syv institutioner.

CAKI er et ressourcecenter for det tværgående samarbejder mellem de syv institutioner i relation til kulturinstitutionsopgaven, kunstnerisk entreprenørskab, fælles tværdisciplinære uddannelsestilbud og øvrige tværinstitutionelle indsatser.

Siden 2011 har CAKI været videnscenter for kunstnerisk entreprenørskab på de syv institutioner. Centret arbejder med at styrke viden og kompetencer, der understøtter bæredygtige arbejdsliv gennem kunstnerisk entreprenørskab og innovation. CAKI arbejder sammen med uddannelserne for, at den enkelte uddannelse udvikler og udfolder entreprenørskabsundervisning på et højt niveau, så uddannelserne bedst muligt understøtter opbygning af kunstnerisk og økonomisk bæredygtige arbejdsliv.