Videncenter for de kunstneriske uddannelser

CAKI er videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser, hvor vi arbejder for at styrke professionaliseringen af de kunstneriske studerende gennem entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation. CAKI arbejder på opdrag fra KUR, der er sammenslutningen af rektorer på de videregående kunstneriske uddannelser i Kulturministeriet.

CAKI arbejder sammen med uddannelserne for, at den enkelte skole udvikler og udfolder entreprenørskabsundervisning på et højt niveau og er orienterede om den nyeste viden indenfor entreprenørskabsundervisning, således at vi klæder fremtidens kunst- og kulturskabere bedst muligt på til at opbygge bæredygtige arbejdsliv. Derudover er CAKI også ressourcecenter for tværkunstneriske samarbejder og tværinstitutionelle indsatser.