Videncenter for personligt entreprenørskab, kunstnerisk entreprenørskab og entreprenørskab som vidensfelt på videregående uddannelser

CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation er videncenter for personligt og kunstnerisk entreprenørskab og innovation. CAKI arbejder med at styrke viden og kompetencer, der understøtter bæredygtige arbejdsliv gennem personligt og kunstnerisk entreprenørskab og innovation. CAKI arbejder for at udvikle vidensniveau og kvalitet for entreprenørskab og entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser såvel som i de professionelle miljøer, med fokus på det personlige entreprenørskab.

I perioden 2011 til 2024 var CAKI fælles videncenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. I foråret 2024 blev CAKI konstitueret som selvstændigt center, der drives af CAKIs medgrundlægger og mangeårige leder Pernille Skov.