Videncenter for de kunstneriske uddannelser

CAKI er videncenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. CAKI arbejder for at styrke viden og kompetencer, der understøtter bæredygtige arbejdsliv gennem entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation samt for at understøtte samarbejdet mellem de syv skoler om kulturinstitutionsopgaven. CAKI arbejder på opdrag fra KUR, der er sammenslutningen af rektorer på syv uddannelsesinstitutioner i Kulturministeriet.

CAKI arbejder sammen med uddannelserne for, at den enkelte skole udvikler og udfolder entreprenørskabsundervisning på et højt niveau og er orienterede om den nyeste viden indenfor entreprenørskabsundervisning, således at vi klæder fremtidens kunst- og kulturskabere bedst muligt på til at opbygge bæredygtige arbejdsliv. Derudover er CAKI også ressourcecenter for tværkunstneriske samarbejder og tværinstitutionelle indsatser.