ENTRE INKUBATOR

I kommissoriet, der ligger til grund for kunstskolernes fælles indsats for at udvikle entreprenørskab som vidensfelt, ligger også opgaven om at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser. Formålet med at udvikle et inkubationsmiljø er bygge bro og styrke relationen mellem de kunstneriske uddannelser, kultursektoren og det øvrige samfund (publikum, erhvervsliv, civilsamfund etc.). Ønsket er at skabe et tværgående miljø, hvor studerende, undervisere og forskere på kunstskolerne kan udforske og udvikle nye og innovative tilblivelsesformer, samarbejdsformer, udgivelsesformater samt møder med publikum og omverden – på tværs af kunstneriske fagområder.

Inkubationsindsatsen bygger på eksisterende viden på tværs af uddannelser med afsæt i bl.a. entreprenørskab og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Arbejdet med at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for kunstuddannelserne er startet i foråret 2021, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de syv kunstneriske uddannelser samt CAKI. Udviklingsarbejdet opdateres løbende her på siden.

AKTUELT

Se skolernes fælles program her.

ENTRE DEBAT LIVE 2 - 'Samfundsudviklende kunstnerskaber', som finder sted d. 24/9-2021.

ENTRE SEMINAR 2 - 'At undre sig: Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis', der finder sted d. 4/10-2021.

ENTRE DEBAT LIVE 3 - 'Kunstnerskaber i omverdensrelationer', der finder sted d.8/10-2021

MASTERCLASS on Knowledge transfer w. Georg Russegger, der finder sted d.8/10-2021

Fælles program
Se kunstskolernes fælles program her.
ENTREWIKI

Udforsk hele den store ENTREWIKI her.

ENTRE CASES

I casesamling er eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender på kunstskolerne udfolder undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der berører entreprenørskab som et vidensfelt i kunstuddannelserne. Se samlingen her

ENTRE INKUBATOR

Som en del af ENTRE -initiativet er CAKI i gang med at undersøge mulighederne for at skabe et inkubationsmiljø på kunstskolerne. Initiativet er baseret på eksisterende viden på tværs af uddannelser baseret på f.eks. iværksætteri og kunstnerisk udviklingsaktiviteter og fokuserer på at skabe nye udviklingsmuligheder for studerende, undervisere og forskere.

Udviklingen af ​​inkubatorinitiativet er startet i 2021.

Læs CAKIs forslag til udvikling af et inkubationsmiljø for kunstskolerne her.

Styregruppen for entreprenørskab (ENTRE)
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond
  • Det kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
  • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
  • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
  • Rytmisk Musikkonservatorium : Christian Taagehøj
  • Syddansk Musikkonservatorium: Christina Holm Dahl
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedekunstskolerne: Emil Leth Meilvang
  • CAKI: Pernille Skov
ENTREPRENØRSKAB PÅ KUNSTSKOLERNE

Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser i perioden 2011 - 2016 her

Entreprenørskab i studieordningerne på kunstskolerne 2019/2020 - download opsamling her

KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab.

Hent rapporten her