Et inkubationsmiljø for kunstskolerne

Kulturministeriets syv videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner arbejder i nuværende rammeaftaler (2019-2022) med seks fælles mål – her i blandt en fælles målsætning om at udvikle entreprenørskab som vidensfelt i uddannelserne. I kommissoriet, der ligger til grund for denne fælles målsætning, ligger også opgaven om at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for uddannelserne. Siden starten af 2021 har en arbejdsgruppe sammensat på tværs af de syv kunstskoler derfor arbejdet med at udvikle projektet for en Inkubationsindsats under overskriften ENTRE INK.


 

Formål

Formålet med at udvikle et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser er overordnet set at styrke overgangen fra uddannelse til arbejdsliv ved at styrke koblingen mellem de kunstneriske uddannelser, de kreative erhverv og det øvrige samfund (erhvervsliv, vidensmiljøer, civilsamfund etc.).

Tanken er at skabe et tværgående udviklings- og læringsmiljø, hvor studerende og forskere fra de kunstneriske uddannelser som en del af den kunstneriske praksis kan udvikle nye projekter og virksomheder. Det kunne f.eks. være projekter, der udforsker og udvikler nye og innovative tilblivelsesformer og udgivelsesformater, nye møder med publikum og omverden eller tværsektorielle partnerskaber om f.eks. projekter i sundhedssektoren.

Et overordnet formål med ENTRE INK vil derfor også være at bidrage til udviklingen af kerneopgaven på de videregående kunstneriske uddannelser og understøtte institutionernes såvel som dimittendernes værdiskabelse i samfundet.

Udvikling af visionspapir

Som et led i afsøgnings- og udviklingsprocessen for ENTRE INK har arbejdsgruppen udarbejdet en skitse til et visionspapir for udvikling af inkubationsmiljø for de videregående kunstneriske uddannelser.

Visionspapiret er formuleret af CAKI i samarbejde med ENTRE INK-arbejdsgruppen og indeholder forslag og anbefalinger til, hvordan et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser kan se ud og opbygges.

Læs en kort version af visionspapiret her og det fulde visionspapir her.

Udviklingen af visionspapiret bygger bl.a. på erfaringer fra inkubationsmiljøer i andre uddannelsesmiljøer i Danmark såvel som internationalt. En del af denne baggrund er opsamlet i de følgende to dokumenter:

Inkubationsmiljøer på danske videregående uddannelsesinstitutioner 

Eksempler på internationale inkubatorer med fokus på kunst og kultur

ENTREWIKI

Udforsk ENTREWIKI's ressourcer her.

ENTRE CASES

I ENTRE CASE-samlingen er der eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender fra kunstskoler udfolder både deres undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der påvirker entreprenørskab som vidensfelt på kunstuddannelserne. Se samlingen her.

ENTRE DEBAT

Lyt til ENTRE podcast her

AKTUELT

Rørelser Live

Se skolernes fælles program her.

Tidligere aktiviter 2021:

ENTRE DEBAT LIVE 4 - Kunstnerskaber i partnerskaber,  26/11-2021 kl.10-12 på Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus.

SAMTALE CAFÈ,  26/11 2021 kl.13-15 på Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

MASTERCLASS on Knowledge transfer w. Georg Russegger, afholdt d. 8/10-2021 på Det Rytmiske Musikkonservatorium.

ENTRE DEBAT LIVE 3 - 'Kunstnerskaber i omverdensrelationer',  afholdt d. 8/10-2021 på Det Rytmiske Musikkonservatorium.

ENTRE SEMINAR 2 - 'At undre sig: Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis', afholdt d. 4/10-2021 på Det Syddanske Musikkonservatorium.

ENTRE DEBAT LIVE 2 - 'Samfundsudviklende kunstnerskaber', afholdt d. 24/9-2021 på Det Rytmiske Musikkonservatorium.