Undersøgelse af mulighederne for et inkubationsmiljø for kunstskolerne

Kulturministeriets syv videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner arbejder i nuværende rammeaftaler (2019-2022) med seks fælles mål – heriblandt en fælles målsætning om at udvikle entreprenørskab som vidensfelt i uddannelserne. I kommissoriet, der ligger til grund for denne fælles målsætning, har i 2021 også ligget en opgave om at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser.

Siden starten af 2021 har en arbejdsgruppe sammensat på tværs af de syv kunstskoler under projektledelse af CAKI arbejdet med at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø under overskriften ENTRE INK.


 

Formål

Formålet med at udvikle et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser vil overordnet set være at styrke overgangen fra uddannelse til arbejdsliv ved at udvikle koblingen mellem de kunstneriske uddannelser, de kreative erhverv og det øvrige samfund (erhvervsliv, vidensmiljøer, civilsamfund etc.).

Et mål for inkubationsmiljøet ville være at skabe tværgående udviklings- og læringsmiljøer, hvor studerende og forskere fra de kunstneriske uddannelser som en del af den kunstneriske praksis kan udvikle nye projekter og virksomheder. Det kunne f.eks. være projekter, der udforsker og udvikler nye og innovative tilblivelsesformer og udgivelsesformater, nye møder med publikum og omverden eller tværsektorielle partnerskaber.

Et overordnet formål for et inkubationsmiljø ville også være at bidrage til udviklingen af kerneopgaven på de videregående kunstneriske uddannelser og understøtte institutionernes såvel som dimittendernes værdiskabelse i samfundet.

Udvikling af visionspapir

Som et led i afsøgnings- og udviklingsprocessen for ENTRE INK har arbejdsgruppen udarbejdet en skitse til et visionspapir for udvikling af inkubationsmiljø for de videregående kunstneriske uddannelser.

Visionspapiret er formuleret af CAKI i samarbejde med ENTRE INK-arbejdsgruppen og indeholder forslag og anbefalinger til, hvordan et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser kan se ud og opbygges.

Læs en kort version af visionspapiret her og det fulde visionspapir her.

KOMMENDE EVENTS 2022

Ingen planlagt events foreløbigt. 

Se tidligere begivenheder her

ENTREWIKI

Udforsk ENTREWIKI´s ressourcer her.

ENTRE DEBAT PODCAST

Lyt med her

ENTRE CASES

I ENTRE CASE samlingen, er der eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender udfolder undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der berører entreprenørskab som et vidensfelt i kunstuddannelserne. Se samlingen her.