The year 2022 offers three interrelated ENTRE seminars

In 2022, the headline on the ENTRE program is ‘Sustainable Working Lives’. Along the way, we unfold questions about e.g. the sustainable arts of the future, worldviews, release formats for artistic practice and teaching positions.


TEACHING POSITIONS            

12. MAJ kl. 10 -16pm, The Danish National School of Performing Arts, København              

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, RUC

Hvordan arbejder vi med underviserpositioner undervejs i uddannelsen i relation til de bæredygtige kunstnerskaber? Skal man være ekspert, guide, vejleder, sparringspartner, og hvornår skifter rollerne? Er der situationer, hvor de studerende har større praksisviden end underviseren, og hvordan påvirker det underviserens rolle?

Hvordan vejleder man til at bevæge sig ind i et arbejdsfelt, hvor indgangen ser en del anderledes ud, end da man selv startede?

Hanne Leth Andersen er professor i universitetspædagogik og har siden 2014 været retor på Roskilde Universitet.

Hanne Leth Andersen har i de senere år i særlig grad arbejdet med eksamensformer, undervisningsudvikling, sproglæring og sprogsyn, betydningen af fremmedsprog i uddannelserne samt uddannelseskvalitet. Inden Hanne Leth Andersen kom til RUC, var hun professor og direktør for CBS Learning Lab og arbejdede både strategisk og i konkrete undervisningsforløb med at skabe optimale metoder til underviseres kompetenceudvikling. Derudover rådgav hun om valg af eksamensformer, evalueringsredskaber og internationalisering.


WORLD VIEWS – CONTEXT PERSPECTIVES      

15. SEPTEMBER kl. 10 -16pm, The Danish National Academy of Music, Odense                      

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Nicklas Larsen, Institute for Future Studies

Vi ser nærmere på, hvordan fremtidige kunstnerliv og kunstpædagogiske praksisser kan se ud. Vi undersøger, hvilke scenarier vi kan forestille os for de fremtidige arbejdsliv, og hvordan de økonomiske muligheder for de kunstneriske og kunstpædagogiske virker kan udvikle sig. Vi ser på begrebet kunstnerisk bæredygtighed og undersøger forskellige perspektiver på dette, både indefra og ud og udefra og ind.

Nicklas Larsen er seniorrådgiver i Institute for Future Studies – en non-profit tænketank, der arbejder med fremtidstænkning og -studier. Nicklas Larsen interesserer sig i særlig grad for bevægelsen inden for uddannelse, der anerkende værdien af at træne forudseende evner og de kulturelle institutioner, der udforsker deres rolle i relation til at demokratisere fremtiden.


THE PERSONAL LEADERSHIP OF THE STUDENT

24. NOVEMBER kl. 10 -16pm, The Royal Academy of Music, Aarhus                      

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Lene Tanggard, Designskolen Kolding

Om at være facilitator for de studerendes skabelse af sunde og bæredygtige arbejdsliv. Med udgangspunkt i viden og samtaler fra de første to seminarer ser vi på, hvilke former for initiativ, der er behov for hos den enkelte studerende. Hvad skal der være i værktøjskassen – udover et professionelt håndværk og en stærk kunstnerisk vilje og ambition? Og hvordan understøtter man som underviser sine studerende i den erkendelse og tilbyder de konkrete værktøjer undervejs i processen?

Lene Tanggard er rektor på Designskolen Kolding og professor på Aalborg Universitet. Lene Tanggaard har i særlig grad beskæftiget sig med kreativitet og læring og udgivet en række bøger om emnet, lige som hun er dybt forankret i uddannelsessektoren.

SIGN UP

ENTRE SEMINARS are organised by CAKI in cooperating with relevant partners and is created for educators at the artistic educations.

It is free to participate, and you sign up by writing an email to caki@caki.dk

Deadline May1st.

FUTURE EVENTS 2022

No current planed activities.

See previous events here

ENTRE

Read more about the ENTRE effort and workgroup for entrepreneurship at the art educations here

For more information, contact pernille@caki.dk

CONTACT

pernille@caki.dk // +45 27 37 75 67