KNOWLEDGE POOL

Reports and political documents on artistic innovation and entrepreneurship

 


Creative Industries, Policy and Evidence Centre (UK) has published a comprehensive new report to highlight key features of the environment facing the creative industries and business models over the next 5 to 10 years. August 2023


Diversitetscharter, De syv kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, Juni 2023


Køn i dansk film, Det Danske Filminstitut, Maj 2022


Billedkunstens betydning, Bikubenfonden, Februar 2022


Scenekunstens betydning, Bikubenfonden, Februar 2022


BÆREDYGTIGT ENTREPRENØRSKAB, Fonden for Entreprenørskab, Januar 2022


NY POLITISK AFTALE OM DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER, Kulturministeriet, December 2021


TRYK- BØLGEN EN METODE TIL KULTURELLE AFTRYK, Fonden for Entreprenørskab og Den Danske Filmskole, November 2021


Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser – Strukturudvalgets anbefalinger, Kulturministeriet, November 2021


A Life in Music 2021, CAKI, 2021


Sådan kan vi undersøge kunstens betydning, Bikubenfonden, December 2020


TVAERS rapport II, CAKI, Oktober 2020


Artist Management I Danmark, Caroline Ravn, Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), Maj 2020


CAKI Miniguide: Effektuation, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Moms, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Skat, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Kontraktforhandling, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: CV for kunstnere og kreative, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Online portfolios for kunstnere og kreative, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Pitching, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Frivillighed i projekter, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Registrering af personligt ejet virksomhed, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Prissætning og forhandling, CAKI, 2020


CAKI Miniguide: Virksomhedsformer, CAKI, 2020


En kortlægning – En afdækning af skolernes behov, CAKI, November 2019


Vækstplan for de kreative erhverv, Erhvervsministeriet, Maj 2019,


Fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske udannelsesinstitutioner 2019-2022, Kulturministeriet, Marts 2019


Markedsvilkår for dansk billedkunst, Trine Bille, CBS, November 2018


OPSTART, CAKI, 2018


Økonomistyring, CAKI, 2018


IPR – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSOPSTART, CAKI, 2018


IDEUDVIKLING & PROJEKTLEDELSE, CAKI, 2018


PR & KOMMUNIKATIONOPSTART, CAKI, 2018


Fundraising, CAKI, 2018


Anbefalinger for Vækstteam for kreative erhverv til regeringen, Vækstteam for kreative erhverv, Oktober 2018


Iværksætterindblikket, Fonden for entreprenørskab, Oktober 2018


Vækst i de kreative erhverv, Dansk Erhverv, 2017


Kunstens Rammer, Bikubefonden, Juni 2017


Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter, Kulturministeriet, April 2017


Entreprenørskabsaktiviteter – på de kunstneriske uddannelser, CAKI, 2017


Entreprenørskab på musikkonservatorierne i København, CAKI, 2016


The Fusion Effect, Nesta, May 2016


Entrepreneurship Education at Schools in Europe, EU-Kommissionen, April 2016


Equality, Diversity and the Creative Case, 2015 – 16, Arts Council England, December 2016


Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering, Fonden for Entreprenørskab, 2016


The AHRC Cultural Value Project, Geoffrey Crossick & Patrycja Kaszynska, 2016


Performancepsykologi på DKDM, CAKI, 2015


Utvärdering av KreaNord: Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015, Nordiska ministerrådet, 2015


Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier, Tænketanken DEA, April 2015


Entreprenørskab i VIA – Når viden skaber handling, VIA University College, Marts 2015


EntreNord Publikation, CAKI, 2014


Undervis i Innovation. Inspiration fra underviser til underviser på de videregående uddannelser, Danmarks Evalueringsinstitut, December 2014


Creating Growth – Measuring cultural and creative markets in the EU, GESAC, December 2014


New Innovation Actors – Design and Technology in the Interest of Society, Danish Design Centre, September 2014


Erhvervsstrategi for kreative industrier i København, Københavns Kommune og Dansk Design Center, Februar 2014


Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning, Fonden for Entreprenørskab, April 2013


Vækstplan for kreative erhverv – Design, EVM, Februar 2013


Entrenord publikation, CAKI, 2012


Entrepreneurship Education in the Nordic countries, Norden, December 2012


Store forandringer – Store muligheder, KreaNord, November 2012


Anbefalinger fra Væksteamets for Kreative Erhverv – Design, EVM, November 2012


Kreative Norden 2012, KreaNord, September 2012


Danmark som innovativ frontløber, Mandag Morgen, 2012


Entreprenørskab på de kunstneriske og kulturelle uddannelser, CAKI, 2012


Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Kulturministeriet, 2012


Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – Udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet, 2012


TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER, CAKI, 2011


Projekt Effekt, CAKI, 2011


Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden, KreaNord, Nordisk ministerråd, 2011


Behovsanalyse, del I: Kreative erhverv i Danmark, CKO, 2011


PEAK PUBLIKATION – Et udviklingsprojekt om at integrere entreprenørskab i arkitektuddannelsen, Arkitektskolen Aarhus, 2011


Entreprenørskab fra ABC til Ph.D – en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i Danmark, Fonden For Entreprenørskab, 2011


Vækst via oplevelser – en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien, Erhvervs- og byggestyrelsen + CKO, 2011


The Creative Economy and Culture at the Heart of Innovation Policy, Ministry of Education, Finland, 2010


The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Utrecht School of the Arts, December 2010


Universiteternes iværksætterbarometer 2010, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2010


The impact of culture on creativity, KEA European Commission, 2009


Strategi for uddannelse i entreprenørskab, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, november 2009


 

Articles and publications on artistic and cultural entrepreneurship and innovation

 


Kvinderne i Musikken – en undersøgelse af kønsubalancen i den danske musikbranche
af DR og Bandakademiet, Marts 2022


Danske spillesteder og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og -data
af Applaus, Januar 2022

“En ny undersøgelse med fokus på spillesteder og koncertarrangører viser, at et flertal af institutionerne arbejder med publikumsudvikling, men at der er behov for en strategisk indsats, mere viden og ressourcer for at nå i mål.”


Musikeksport – en undersøgelse om musikeksport i Danmark 
af Caroline Ravn Andersen , Januar 2022

En kortlæggelse af eksportsituationen af musik i Danmark.


Connecting Audiences – Nøglen ligger i data
af CKI, 2021

“Hvordan kan vi anvende data til at forstå publikum, brugere og deres valg?”.


Connecting Audiences – synergi mellem utraditionelle partnerskaber
af CKI, 2021

“INGEN ER LIGE SÅ KLOGE SOM OS ALLE SAMMEN”.


My essential reads: Cultural value and evaluation
by Beatriz Garcia,  2021

Are you thinking about approaches to evaluation and impact and how best to capture cultural value? How has cultural evaluation evolved and why have some approaches become more dominant?


Publikum tættere på – 10 centrale indsigter
af Branche & Støtte, Februar 2021

Filminstituttet har sammen med antropologer fra bureauet Will & Agency og repræsentanter for filmbranchen undersøgt, hvordan man i dansk film arbejder med og forholder sig til publikum. Indsatsen munder nu ud i 10 indsigter og nye anbefalinger.


Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2021
af Applaus, Februar 2021

Applaus’ nye rapport præsenterer resultaterne af en brancheundersøgelse, der kortlægger den danske scenekunstbranches publikumsudviklingsarbejde. Rapporten viser, at 73% af den danske scenekunstbranche arbejder med publikumsudvikling, men at der fortsat er behov for mere viden og flere redskaber.


Let the Music Play: Save Our Summer 2021
af UK Music, Januar 2021

Den britiske musikbranche har lavet en rapport, hvor de beskriver udfordringerne i branchen foranlediget af Covid-19, og kommer med forslag til, hvordan det kan løses. Den kan man udemærket bruge som inspiration, på tværs af kunst og kultur.


Billedkunstens betydning
af Bikubenfonden, 2020

Bikubenfonden har gennemført et udviklingsprojekt på tre kunstmuseer for at teste, hvordan man kan indhente kvalitative data om billedkunstens betydning.

Som en del af samme undersøgelse er også udgivet metoderedskab til at opnå kvalitativ indsigt i billedkunstens betydning.


Det kunstneriske medborgerskab
af Kristina Holgersen & Pernille Skov, CAKI, Oktober 2020

Hvad betyder et kunstnerisk medborgerskab? Begrebet har fundet vej til både kunstskolernes strategipapirer, kulturpolitikken og den offentlige debat, men definitionen af begrebet er stadig i sin tilblivelse. Vi forsøger i dette indlæg at komme betydningen af begrebet lidt nærmere og indkredse dets relevans i relation til de kunstneriske uddannelser.


Billedkunstens økonomiske rum
af Bikubenfonden, 2018

Billedkunstens Økonomiske Rum er gennemført af CBS i 2018 og giver et indblik i billedkunstens vilkår i Danmark set i et økonomisk perspektiv.


Entrepreneurship in the Cultural and Creative Industries. Insights from an Emergent Field
by Andrea Hausmann and Anne Heinze, European University Viadrina Franfurt (Oder), 2016

The article reports the results of a systematic review of the current state of research on arts, cultural and creative entrepreneurship. By means of a systematic database search,50 scientific articles from peer-reviewed journals were identified and analyzed with regard to the interpretation of the terms and the primary objects and focal areas of current research. In conclusion, it states that to date there is no consensual understanding of the terms.


The Berkeley Method of Entrepreneurship
af
American Society for Engineering Education, 2015

The Berkeley Method of Entrepreneurship (BMoE) is a holistic teaching and learning approach that enables engineers to be more entrepreneurial. It encompasses three main elements: infrastructure, mindset and tactics“. 


Kreative Industrier kan trække Europa op
Mandag Morgen, 20.02.2012


Kunst på kommando
Af Agnete Braad, Statens Scenekunstskole
Politiken, 30. august 2012.

Læs Agnete Braads kronik i Politiken om bl.a. kunstnerisk udviklingsvirksomhed, tværkunstnerisk undervisning, internationalisering, akkreditering og entreprenørskab for vores dimittender.


Her gror de kreative iværksættere
Af Mette Alrø Stoktoft, DKDM, November 2012

Læs Mette Alrø Stoktofts artikel om CAKIs arbejde til Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums medlemsblad.


Kreative grænsekrydsninger
Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring, 2010, Vol. 1, side 69-79.
Af Lene Tanggaard (LT), cand.psych., Ph.d., professor, Institut for Kommunikation og leder af Center for Kvalitative Studier.

Hovedpointen med artiklen er at give mulighed for en større klarhed på, hvad der skal til for at være kreativ, men også at åbne op for en diskussion af selve kreativitetsbegrebet og grænsefladerne imellem håndværk og kreativitet.


How we value arts and culture
Af John Holden, prof. og medlem af Tænketanken Demos. Artiklen udkom første gang i Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management i 2009

I artiklen præsenterer John Holden sit perspektiv på værdien af det kreative og kulturelle arbejder i relation til samfundsøkonomien, mellemmenneskelige relationer og individuel identitet.


The cultural entrepreneur and the creative industries: beginning in Vienna
Richard Swedberg in Journal of Cultural Economics, vol. 30, issue 4, pp. 243 – 261, December 2006

The paper draws attention to the possible contribution that the works of Max Weber, Emile Durkheim and Georg Simmel can make to our understanding of the creative industries and cultural entrepreneurship. It also discuss Schumpeter’s ideas on art and entrepreneurship.