Året 2022 byder på tre sammenhængende ENTRE seminarer

I 2022 er en samlende overskrift på ENTRE-programmet ’De Bæredygtige Arbejdsliv’. Undervejs udfolder vi spørgsmål om bl.a. fremtidens bæredygtige kunstnerskaber, omverdensperspektiver, udgivelsesformater for kunstnerisk praksis og underviserpositioner.

 

UNDERVISERPOSITIONER               

12. MAJ kl. 10 -16, Den Danske Scenekunstskole, København                      

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, RUC

Hvordan arbejder vi med underviserpositioner undervejs i uddannelsen i relation til de bæredygtige kunstnerskaber? Skal man være ekspert, guide, vejleder, sparringspartner, og hvornår skifter rollerne? Er der situationer, hvor de studerende har større praksisviden end underviseren, og hvordan påvirker det underviserens rolle?

Hvordan vejleder man til at bevæge sig ind i et arbejdsfelt, hvor indgangen ser en del anderledes ud, end da man selv startede?

Hanne Leth Andersen er professor i universitetspædagogik og har siden 2014 været retor på Roskilde Universitet.

Hanne Leth Andersen har i de senere år i særlig grad arbejdet med eksamensformer, undervisningsudvikling, sproglæring og sprogsyn, betydningen af fremmedsprog i uddannelserne samt uddannelseskvalitet. Inden Hanne Leth Andersen kom til RUC, var hun professor og direktør for CBS Learning Lab og arbejdede både strategisk og i konkrete undervisningsforløb med at skabe optimale metoder til underviseres kompetenceudvikling. Derudover rådgav hun om valg af eksamensformer, evalueringsredskaber og internationalisering.


OMVERDENSPERSPEKTIVER             

15. SEPTEMBER kl. 10 -16, Syddansk Musikkonservatorium, Odense                      

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Nicklas Larsen, Institute for Future Studies

Vi ser nærmere på, hvordan fremtidige kunstnerliv og kunstpædagogiske praksisser kan se ud. Vi undersøger, hvilke scenarier vi kan forestille os for de fremtidige arbejdsliv, og hvordan de økonomiske muligheder for de kunstneriske og kunstpædagogiske virker kan udvikle sig. Vi ser på begrebet kunstnerisk bæredygtighed og undersøger forskellige perspektiver på dette, både indefra og ud og udefra og ind.

Nicklas Larsen er seniorrådgiver i Institute for Future Studies – en non-profit tænketank, der arbejder med fremtidstænkning og -studier. Nicklas Larsen interesserer sig i særlig grad for bevægelsen inden for uddannelse, der anerkende værdien af at træne forudseende evner og de kulturelle institutioner, der udforsker deres rolle i relation til at demokratisere fremtiden.


DET PERSONLIGE LEDERSKAB HOS DEN STUDERENDE           

24. NOVEMBER kl. 10 -16, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus                      

Facilitator: Christina Holm Dahl.

Oplægsholder: Lene Tanggard, Designskolen Kolding

Om at være facilitator for de studerendes skabelse af sunde og bæredygtige arbejdsliv. Med udgangspunkt i viden og samtaler fra de første to seminarer ser vi på, hvilke former for initiativ, der er behov for hos den enkelte studerende. Hvad skal der være i værktøjskassen – udover et professionelt håndværk og en stærk kunstnerisk vilje og ambition? Og hvordan understøtter man som underviser sine studerende i den erkendelse og tilbyder de konkrete værktøjer undervejs i processen?

Lene Tanggard er rektor på Designskolen Kolding og professor på Aalborg Universitet. Lene Tanggaard har i særlig grad beskæftiget sig med kreativitet og læring og udgivet en række bøger om emnet, lige som hun er dybt forankret i uddannelsessektoren.

TILMELDING

ENTRE SEMINARER er for undervisere ved de videregående kunstneriske uddannelser.

Det er gratis at deltage, og du bedes tilmelde dig ved at sende en mail til caki@caki.dk

Deadline for tilmeldinger til seminarrækken 2022 er 1.maj.

KOMMENDE EVENTS 2022

Ingen planlagt events foreløbigt. 

Se tidligere begivenheder her

ENTRE

Læs mere om ENTRE-indsatsen og arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser her

For mere information, kontakt pernille@caki.dk

KONTAKT

pernille@caki.dk // +45 27 37 75 67