Kunstskolerne – de videregående kunstneriske uddannelser


Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner er kunst- og kulturinstitutioner, der danner ramme om skabelse af kunstværker, udførelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning og ikke mindst forskellige former for formidlingsvirksomhed i form af koncerter, opførelser, udstillinger, forevisninger m.m. Derfor spiller uddannelsesinstitutionerne også vigtig rolle i kunst- og kulturlivet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau.

På kunstskolerne modtager de studerende praksisbaseret og kunstnerisk baseret uddannelse og inden for enkelte fagområder forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste niveau. Til forskel fra størstedelen af de øvrige videregående uddannelser i Danmark er Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser kendetegnet ved, at der er et stærkt begrænset optag til uddannelserne, og at antallet af studerende på institutionerne er politisk fastsat. Kunstskolerne optager studerende på baggrund af ansøgernes kunstneriske evner og talent, og der er som altovervejende hovedregel ikke krav om adgangsgivende gymnasial eksamen.

De kunstneriske uddannelser samarbejder om en række fælles mål. Disse er entreprenørskab, tværdisciplinære undervisningstilbud, internationalisering, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning, kulturinstitutionsopgaven samt kvalitetssikring. Du kan se styregrupperne for de fælles indsatsområder i infoboksene her på siden. 

Herunder kan du læse mere om den enkelte kunstskole og blive guided videre til skolernes hjemmesider.

 

Den Danske Filmskole (DDF)

Den Danske Filmskole blev grundlagt i 1966 og er Danmarks eneste statslige videregående uddannelse inden for film- og tv-produktion. Skolen har siden 1998 ligget på Holmen i København, side om side med de andre kunstneriske uddannelser: Den Danske Scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Den Danske Filmskole er blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for film-, tv- og computerspilsområde. Filmskolen uddanner dimittender, der kan skabe filmiske fortællinger med en kunstneriske dimension og et person ligt udtryk og som kan medvirke til at skabe en levende og berigende refleksion og samfundsdebat. Filmskolen bidrager gennem uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og som kulturinstitution til et vitalt film- og mediemiljø samt til udviklingen af fremtidens medieproduktioner.

Den Danske Filmskole udbyder fireårige uddannelser som instruktører af animation og interaktive medier, fiktionsfilminstruktører, dokumentarfilminstruktører, tonemestre, filmfotografer, filmklippere, manuskriptforfattere og producere. Desuden afholder skolen seminarer, symposier og masterclasses og udbyder efter-uddannelse til film- og tv-branchen.

https://www.filmskolen.dk/

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS)

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er hjemsted for et moderne, kunstnerisk lærings miljø, der inspirerer til nye tænkemåder, kunstneriske udtryk og socialt engagement.

Med videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og diplomniveau fordelt på campusser i Aarhus, Fredericia, Odense og København uddanner skolen toneangivende scenekunstnere med en solidt funderet praktisk og teoretisk faglighed og en kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet.

Gennem forskning og udvikling af nye værker, viden og metoder inden for et bredt spektrum af scenekunstneriske discipliner er skolens undervisere og studerende med til at udvikle scenekunstens fagområder og sætte aftryk på kunst- og kulturlivet nationalt og internationalt.

https://ddsks.dk/da

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) varetager sammen med de øvrige musikkonservatorier de højeste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet udøver desuden kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og bedriver videnskabelig forskning inden for særlige fagområder. DJM har fokus på, at uddannelserne har relevans, aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i, og at de derfor skal imødekomme borgere og arbejdsmarkedets behov.

DJM vil tilhøre eliten af musikkonservatorier ved at uddanne til et kunstnerisk medborgerskab, der forudsætter høj kunstnerisk kvalitet, markedsværdiskabelse og civilsamfundsrelevans. DJM vil dermed på højeste niveau bidrage til en bæredygtig udvikling af det danske og internationale musikliv.

DJM udbyder uddannelser inden for både rytmisk, klassisk og elektronisk musik på tre niveauer (bachelor, kandidat og solist) samt en række efter- og videreuddannelser.

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) har afdelinger i Aalborg og Aarhus. Afdelingen i Aarhus har til huse i Musikhuset Aarhus. Afdelingen i Aalborg har til huse i Musikkens Hus.

musikkons.dk

Det Kgl. Danske Kunstakademi (BKS)

Det Kongelige Danske Kunstakademi blev grundlagt i 1754 med visionen om at skabe et kunstakademi, som både skulle være en uddannelsesanstalt og et kunstselskab, hvor kunstnersamfundets medlemmer kunne optages og støttes. I løbet af de mere 250 år der er gået siden grundlæggelsen, har mange af de vigtigste danske kunstnere studeret eller fungeret som professorer på Kunstakademiet på Kongens Nytorv 1 i København.

Nok er Kunstakademiets Billedkunstskoler en historisk uddannelsesinstitution, men det er samtidig en ung institution, der står for eksperimentet, fornyelsen og kunsten i fremtiden. Kunstakademiet uddanner den næste generation af kunstnere, der med kunstnerisk praksis og kunstens forskning skal virke ikke blot i Danmark, men i hele verden – og medvirke til at give kunsten en tydelig, uomgængelig stemme.

Kunstakademiet dækker med sine faglige specialiseringer områderne:

  • Imagination og billeddannelse – Billedbaserede medier;
  • Narration, tidsbaserede medier og digital matter – Mediekunst;
  • 3D, rum, krop, kontekst – Skulptur;
  • Art in the public sphere – Konceptuelle og kontekstuelle praksisser.

Siden 1883 har Kunsthal Charlottenborg, der er en del af Kunstakademiet, fungeret som udstillingsbygning for samtidskunst på Charlottenborg Slot på Kongens Nytorv, og Kunsthallen er et af de største udstillingssteder for samtidskunst i Nordeuropa.

Kunstakademiet udbyder en treårig bacheloruddannelse samt en treårig kandidatuddannelse på en af de fire Master of Fine Arts-afdelinger, i daglig tale kaldet skoler.

https://kunstakademiet.dk/

https://kunsthalcharlottenborg.dk/

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM)

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) udbyder bachelor-, kandidat- og solistuddannelser inden for den udøvende og skabende kunst. Underviserne udgør en samlet kunstnerisk ekspertise inden for musikudøvelse, komposition, musikproduktion og musikpædagogik. Solistuddannelsen uddanner kunstnere og musikere som arbejder med at forfine og finpudse deres tekniske og kunstneriske færdigheder til højeste niveau. Her uddannes fremtidens musikere med henblik på en fremtrædende karriere som solist, ensemblemusiker, komponist, operasanger eller dirigent.

Internationalisering styrker DKDMs udsyn og kvalitet. DKDM står for det højeste internationale niveau og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Studiemiljøet er meget internationalt og der lægges vægt på at have en sund konkurrencebetonet tilgang mellem de studerende. Den pædagogiske tradition i undervisningen er kendetegnet ved et fokus på den studerendes individuelle udvikling. Mange sammenspilsaktiviteter, orkesterproduktioner og projekter giver de studerende mulighed for at få værdifulde praktiske erfaringer, både som individuelle musikere og som professionelle i musikbranchen.

DKDM har et omfattende netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere inden for kunst, kultur og uddannelse. Konservatoriet samarbejder med de kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.  Inden for det professionelle musikliv i København samarbejder konservatoriet aktivt med de førende danske kulturinstitutioner, herunder Copenhagen Phil, Danmarks Radio og Det Kongelige Teater.

Distance Learning-teknologi, udveksling og internationale projekter giver desuden adgang til professionelle musikere og undervisere på konservatorier i blandt andet Europa, USA, Kina og Australien. De internationale samarbejdspartnere og studiemiljø bidrager til de studerendes kunstneriske udvikling og musiske potentiale.

https://www.dkdm.dk

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer indenfor blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et solidt grundlag af faglige og kulturelle traditioner.

På RMC er rytmisk samtidsmusik lig med åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

Udover at udbyde uddannelse på højeste niveau bedriver RMC også forskning og udviklingsarbejde inden for konservatoriets kerneområder. Hertil kommer, at konservatoriet medvirker til at fremme musikkulturen i Danmark generelt og agerer som mødested for alle musiklivets interessenter. RMC lægger rammer til et mangfoldigt udvalg af offentlige kunstnermøder, koncerter, seminarer, konferencer og symposier.

RMC ligger på Holmen i København i smukke omgivelser ved vandet og midt i et vibrerende kunstnerisk uddannelsesmiljø, der også tæller Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Den Danske Filmskole og Statens Scenekunstskole.

Konservatoriets enestående fysiske rammer tilbyder alle de faciliteter, som man kan forvente af et moderne konservatorium på højeste internationale niveau.

Rytmisk Musikkonservatorium tilbyder bachelor-, kandidat- og solistuddannelser inden for samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

https://rmc.dk/

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der tilbyder musik- og musikpædagogiske uddannelser på højeste niveau. Endvidere er det SDMKs opgave at udvikle og fremme dens kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, hvilket bl.a. gøres gennem kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.

Syddansk Musikkonservatorium er med sin beliggenhed i henholdsvis Odense og Esbjerg en væsentlig aktør i det syddanske kulturliv – både som uddannelsessted og kulturinstitution, men i høj grad også som aktiv bidragsyder til hele regionens musikalske vækstlag og professionelle musikmiljø: Endelig er SDMK, i kraft af de ca. 200 årlige koncerter institutionen afholder, også en af regionens førende leverandører af musikalske kulturoplevelser for regionens borger. Ved siden af deres studie spiller konservatoriets ca. 260 studerende desuden en markant og aktiv rolle i hele regionens kulturliv – både som udøvende musikere, initiativtagere og undervisere.

https://www.sdmk.dk/

Videokanaler

Kunstskolernes videokanaler link

Kunstskolernes podcasts link