InterArt – kunstskolernes fælles arbejde med internationalisering


InterArt har til formål at udvikle og iværksætte fælles initiativer for kompetence- og kapacitetsopbygning til understøttelse af institutionernes strategiske arbejde med internationalisering.

InterArt udvikles af en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet i 2019. Arbejdsgruppens opgave er at opbygge og dele relevant viden inden for internationalisering, der skal medvirke til et generelt kompetenceløft inden for det internationale område som en fælles indsats for de videregående kunstneriske uddannelser. Arbejdsgruppen derudover også for løbende at evaluere og aktualisere igangsatte og nye indsatser inden for området. Den daglige koordinering af nye og løbende opgaver varetages af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Udover egne indsatser blandt de kunstneriske uddannelsesinstitutioner fungerer InterArt som referencegruppe og vejledende organ både internt blandt medlemsinstitutionerne og udadtil i relation til ministerier og lignende referencegrupper i uddannelsessektoren. InterArt fungerer tilsvarende som sektorrepræsentant for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner og deltager i den forbindelse i dialogmøder med relevante styrelser og øvrige referencegrupper i uddannelsessektoren.

Arbejdsgruppens indsats har skabt grundlag for drøftelser vedrørende tværgående problemstillinger i relation til internationalisering på kunstskolerne. Det er bl.a. blevet klart, at kunstskolerne finder det relevant med et forum til at erfaringsudveksle omkring deltagelse i internationale uddannelsesprogrammer samt institutionernes strategi- og politikudvikling i relation til internationalisering, mangfoldighed, inklusion, bæredygtighed og etiske retningslinjer. Således har InterArt siden indsatsen påbegyndtes i 2019 bl.a. gennemført en kortlægning af internationalisering på skolerne og igangsat initativer indenfor bla. politik- og strategiudvikling, rekruttering og profilering, internkulturel kompetenceudvikling samt internationalisering og etik.

Herunder kan du læse mere om de enkelte indsatsområder, InterArts aktuelt arbejder med.

 

Internationale projekter og netværk

(Tekst kommer snart) 

Funding og internationale uddannelsesprogrammer

(Tekst kommer snart) 

Politikker

(Tekst kommer snart) 

Strategier

(Tekst kommer snart) 

 

Relevante konferencer

(Tekst kommer snart) 

FN’s Verdensmål

(Tekst kommer snart) 

Hent brochure om InterArt her: 

InterArt rapport 2020

Styregruppe for internationalisering (INTER ART)
  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Marianne Løkke Jakobsen (tovholder)
  • Den Danske Scenekunstskole: Marie Groth
  • Den Danske Filmskole: Karen Nørøxe
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne: Emil Leth Meilvang
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Morten Tandrup
  • Syddansk Musikkonservatorium: Jesper Asp

Kontakt international@dkdm.dk