START VIRKSOMHED

OPSTART AF VIRKSOMHED

Som professionel inden for de kunstneriske fag er du ofte i den situation, at du selv skaber dit arbejde gennem din praksis. Du udvikler og driver selv din virksomhed – du har et selvstændig erhverv.

Uanset hvad din motivation er for at etablere et virke som selvbeskæftiget, er det vigtigt, at du har styr på både form og indhold i din virksomhed. Det handler derfor ikke blot om det kunstneriske eller kreative indhold, men også om de organisatoriske rammer, der omgiver dit virke. Det handler også om økonomien i din praksis og i din virksomhed samlet set.

Der er flere måder at organisere et professionelt virke på, og både virksomhedsplaner og forretningsmodeller kan se ud på mange forskellige måder. En virksomhedsplan eller forretningsmodel er heller ikke statisk – den udvikler sig hele tiden på samme måde, som du også udvikler dig i takt med de erfaringer du gør dig, de mennesker du møder og de muligheder, der opstår.

Virksomhedsmæssigt er der stor forskel på, om du er i gang med at etablere dit virke som f.eks. billedhugger eller skuespiller, eller om du er ved at starte et filmproduktionsselskab eller et scenekunstnerisk arbejdsfællesskab. Til at afklare, hvilken virksomhedstype der er den rette for dig, anbefaler vi, at du laver en virksomhedsplan. I planen beskriver du, hvilke visioner og ambitioner du har for dit professionelle virke, og hvordan du har tænkt dig at arbejde henimod at realisere dem. Derudover forholder du dig også til, hvordan økonomien i dit virke skal hænge sammen, således at du får opbygget et økonomisk bæredygtigt arbejdsliv.

På trods af at der ikke er en facitliste eller et korrekt svar på, hvordan en god virksomhedsplan ser ud, så er der dog nogle overordnede spørgsmål, du kan stille dig selv og besvare med udgangspunkt i din specifikke praksis. Svarerne kan hjælpe dig i retning af den virksomhedsplan og den forretningsmodel, du kan tage udgangspunkt i for din virksomhed.

I boksen til højre her på siden kan du hente en skabelon til en virksomhedsplan, en oversigt over virksomhedstyper samt CAKI Håndbogen Opstart, der er en bredere udfoldelse af indholdet i virksomhedsplanen.