RÅDGIVNING

KUNSTNERCENTRISK ENTREPRENØRSKAB

Har du brug for at organisere dit arbejde og praksis i en virksomhedsstruktur, eller har du med en god idé, du ønsker at omsætte til et koncept eller et udviklingsprojekt?

Entreprenørskab kan tage mange former, og formålet kan være både socialt, kulturelt eller økonomisk. I de kulturelle erhverv, hvor dimittender fra kunstskolerne traditionelt er at finde, er det almindeligt at have organiseret sit virke i egen virksomhed eller som freelancer. Vi betegner denne form for entreprenørskab som kunstnerisk entreprenørskab, eller kunstnercentrisk entreprenørskab, fordi den selvstændige virksomhed handler om organisation og infrastruktur i en kreativ praksis.

KULTURELT ENTREPRENØRSKAB

En anden form for entreprenørskab er iværksætteri. Her handler det mere om det, vi kalder for et kulturelt entreprenørskab – noget der er nyskabende inden for det kulturelle felt. Kulturelt entreprenørskab er en term, der stammer fra teoretikeren Ricard Swedberg, som skriver at:

‘’(Cultural entrepreneurship is) The carrying out of a novel combination that results in something new and appreciated in the cultural sphere.’’

Ref. Richard Swedberg, 2006

Du er altid velkommen til at kontakte CAKI og fortælle om din idé, så vi kan hjælpe dig med det næste skridt.