Det kunstneriske virke som praksis og virksomhed

The Art of Start Up er en en indsats, der fokuserer på opbygning af kunstnerens virksomhed

Virkeligheden for størsteparten af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser er, at de får et arbejdsliv som selvbeskæftigede: de kommer til at drive selvstændig virksomhed – enten alene eller sammen med andre. De bliver også mødt med en række lovmæssige krav, fx kravet om at registrere deres virksomhed med CVR-nr., når de har en omsætning over 50.000 – altså hvad der svarer til ca. 4.000 kr. om måneden før skat.

For mange kan det være en udfordring at tænke det kunstneriske virke holistisk: noget der skal fungere som kunstnerisk praksis såvel som kunstnerisk virksomhed.

Under uddannelsen kan vi hjælper de studerende til at se og udvikle sammenhængen mellem praksis og virksomhed. For en virksomhed, der ikke er dybt forankret i det kunstneriske afsæt, bliver næppe et bæredygtigt virke – og vice versa. Derfor tilbyder ENTRE-programmet oplæg for alle undervisere, hvor vi gennemgår de overordnede spørgsmål, der vedrører infrastrukturen i det kunstneriske virke.

The Art of Start Up tilbydes også som kursusforløb lokalt på på skolerne.

The Art of Start Up holdes af Pernille Skov. Pernille er leder kunstskolernes fælles videncenter CAKI, hvor hun de sidste 10 år har arbejdet med at styrke vidensgrundlaget for entreprenørskab på kunstuddannelserne. Hun er også rådgiver i en række karriereprogrammer, bl.a. Statens Kunstfonds program ’Den unge kunstneriske elite’, hun driver sin egen virksomhed og er løbende involveret i diverse projekter med kulturelt entreprenørskab.

KURSUS

Kurset tager afsæt i spørgsmålet om, hvordan man organiserer og strukturerer en professionel praksis og realiserer et helhedsorienteret arbejdsliv, hvor den kunstneriske og kreative praksis er i overensstemmelse med et virke.

Hvordan kan du opbygge den organisation og infrastruktur, der passer bedst til dig, og hvilke muligheder har du for at registrere din praksis hos myndighederne?
Kurset inkluderer også emner som bogføring, skat, moms og den specielle kunstner moms, vi har i Danmark. Vi taler også om, hvordan du kan udvikle indtægtsstrømme og professionelle relationer i en kunde / klientbase.

Se eksempel på en kursusplan:

The Art of Start Up