Casesamlingen er opstået af et behov for et sted, hvor undervisere fra de syv institutioner kan dele eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender udfolder undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der berører entreprenørskab som et vidensfelt i kunstuddannelserne.

Samlingen bidrager til, at vi kan få øje på bredden i kunstnerisk  entreprenørskab og dermed også hvad det er, vi definerer som noget, der knytter an til kunstnercentrisk og kulturelt entreprenørskab.

Vi ser det hver dag blandt studerende og undervisere – initiativet, skaberkraften, gnisten i den kunstneriske virksomhed. Men hvor kan vi se, at entreprenørskab hjælper med at løfte initiativerne i den kunstneriske praksis? Det er det, vi deler i denne samling.

Et mål for ENTRE CASE er at støtte videndeling på tværs af faglige og kunstneriske perspektiver. Samlingen vokser løbende og er åben for bidrag fra alle på kunstskolerne.

BIDRAG TIL SAMLINGEN

Skriv en kort motivation for, hvorfor casen er med i samlingen. Send også fakta vedr. casen, såsom hvem var med og hvor og hvornår fandt det sted?

Du kan selv lave et interview, der kan udfolde eksemplet:

Hent interviewguide til undervisere her.

Hent interviewguide til studerende og dimittender her.

CAKI kan også lave interviewet. Send i så fald kontaktinformationer på relevante personer.

Send til caki@caki.dk

ENTREWIKI

Udforsk ENTREWIKI´s ressourcer her.

ENTRE DEBAT PODCAST

Lyt med her

ENTRE CASE arbejdsgruppen

Konceptet til samlingen er udviklet af:

  • Mikkel Flyvholm, Den Danske Scenekunstskole
  • Kristine Ploug, Den Danske Filmskole
  • Jonas Bille, Det kgl. Danske Musikkonservatorium

For mere information, kontakt pernille@caki.dk