Foto: Marie Louise Buch/MULTIPURPOSE

Multipurpose

Et tværmedielt og tværdisciplinært projekt af komponisterne Marie Louise Buch og Anja T. Lahrmann

Projektet Multipurpose udfolder flere egenskaber af det entreprenørielle mindset. Det, der træder tydeligst frem, er aspektet af samskabelse samt viljen til at undersøge og udvikle nye udgivelsesformater for den kunstneriske praksis. I Multipurpose ser vi dette udfoldet i et projekt, hvor Marie Louise Buch og Anja T. Lahrmann inviterer en filmfotografstuderende med ind i den kunstneriske udviklingsproces i forbindelse en musikudgivelse. Resultatet bliver et tværmedialt udgivelsesformat, hvor lyd, film, installation og performance anvendes med ønsket om at skabe stedspecifikke installationer og arbejde sammen i det fysiske rum som en del af det musikalske projekt.

Marie Louise, der også arbejder under kunstnernavnet ML Buch, beskriver selv projektet på denne måde:

Projektet Multipurpose var et tværæstetisk samarbejde mellem mig, komponist Marie Louise Buch (daværende studerende på RMC), komponist og lyddesigner Anja T. Lahrmann (daværende studerende på Sonic College) og filmfotograf Stephanie Staal (daværende studerende på Den Danske Filmskole). Projektet blev støttet af Statens Kunstfond og CAKI.

Vi afholdt et event/en udstilling på Frederiks Bastion på Holmen, hvor vi fremviste værket Multipurpose – et musik, video- og installationsværk, som vi på det tidspunkt havde arbejdet på i halvandet år.

Multipurpose tog udgangspunkt i video- og lydoptagelser, vi filmede og optog på en rejse til Japan i august 2016. Vi skabte sammen et totalværk og stedspecifikke installationer med lyd, videoprojektioner, musik og skulpturer i materialer som husblas, træ, sake, fotoprint, vakuumindpakkede objekter og ventilatorer.

Vi arbejdede med lyd i installationer, men også i form af sange, som vi optrådte med midt i installationen ved eventet, og som vi udgav i 2018 under navnet Multipurpose.

 

Hvad var din motivation for at udkomme med dit arbejde i det aktuelle format?

Jeg har altid været motiveret for at udtrykke mig på tværs af kunstgenrer, og jeg er glad for, at det i højere og højere grad er en del af mit virke.

Det var en fantastisk mulighed for at samarbejde med andre, som har andre fagligheder, og som jeg havde det godt sammen med. Jeg arbejder meget på egen hånd, og det bliver vigtigere og vigtigere for mig også at have projekter med andre.

 

Hvilke erfaringer eller indsigter har projektet eller processen givet dig? Fx hvad var svært? Hvad var nemt? Vil du gøre det igen?

Projektet bekræftede mig i, at det for mig især er i de tværdisciplinære samarbejder, jeg finder størst motivation og inspiration. Jeg er så nysgerrig på kunstneriske processer indenfor mange forskellige kunstfagligheder, og jeg oplever, at nysgerrigheden er gengældt i de nye tværkunstneriske samarbejder, jeg er i.

 

Hvor fik du den hjælp og vejledning, du havde behov for, for at kunne udkomme i det pågældende format?

Vi søgte råd, vejledning og anbefalinger hos vores respektive skoler, hos CAKI og i vores netværk. Vores projekt fungerede bedst, når vi havde en ‘vi gør det bare!’-energi og når vi kunne lægge konventioner for, hvad man må/gør/kan/skal væk. Vi havde på et tidspunkt et møde med en lystekniker, som mest problematiserede og rynkede på næsen over vores idéer, da de vist ikke matchede hans forståelse af et succesfuld, professionel produktion. Det bekræftede os i, at vi bare skulle finde ud af det selv, skralde materialer, låne udstyr, tænke i anderledes løsninger, hvilket føltes meget stærkere.

 

Har du fået øget din forståelse for, hvordan du kan arbejde med forskellige udgivelsesformater for din kunstneriske praksis?

Ja. Jeg har en kærlighed til helt traditionelle udgivelsesformater og nye og anderledes udgivelsesformater, så jeg vil bevæge mig frit her i mellem.

 

Hvilke muligheder har dit initiativ skabt for dig – hvad gjorde det for din kunstneriske virksomhed, og har det kastet nye arbejdsmuligheder af sig?

Ja, det sker lige så langsomt i disse år. Men Multipurpose-installationen/udgivelsen gav en tillid til, at det kan godt lade sig gøre at stable noget på benene, som er ens eget. Det er fedt at være god til noget og blank på noget andet og så bare gå i gang. Og samtidig have det sjovt og være i et fællesskab med andre.

 

I 2017, da projektet blev evalueret på CAKI, sagde de studerende selv om projektet: 

’’Vi har længe haft lyst til at bevæge os ud over vores respektive kunstformer og arbejde tværæstetisk. Derudover foregår vores daglige arbejde utrolig meget foran en computer, og vi har alle haft et ønske om at udvide og udfolde vores udtryk og evner i et fysisk rum. (…) 

Tværfaglighed er dels vigtig, fordi vi får erfaringer med at arbejde sammen på tværs af tre forskellige kunstinstitutioner, hvilket er et fokus vi har savnet på vores uddannelsesretninger: komposition, lyddesign og filmfotografi. Desuden er dette projekts måde at kombinere forskellige kunstformer et eksempel på, hvordan vi ønsker at arbejde, når vi har afsluttet vores uddannelser. (…) 

Det er en stor tværfaglig udfordring at tage på os, men vi anser det for et vigtigt led i vores udvikling og arbejde som kunstnere at række ud vores eget kunstneriske virkefelt. De tværæstetiske møder er desuden det, vi oftest ræsonnerer med, når vi selv oplever kunst og kultur. At vi brænder for tværfagligheden vil forhåbentligt skinne igennem og være inspirerende for publikum.’’ 


Performance

Fotos: MULTIPURPOSE


Proces

Fotos: MULTIPURPOSE skitse

PROJEKTTITEL

Multipurpose

PROJEKTPERIODE

2017 – Den interaktive installation fandt sted den 23. november 2017 på Frederiks Bastion.

PROJEKTTEAM

Marie Louise Buch, Rytmisk Musikkonservatorium
Stephanie Stål, Den Danske Filmskole
Anja Tietze Lahrmann, Sonic College
MFA-studerende ved Billedkunstskolerne, Gilbert Gordon, rådgiver gruppen til at løse udstillingstekniske forhold.

MEDIER

Se optagelser fra performance i installationen:

www.youtube.com/watch?v=y2hHf7ZrFFc

Lyt til EP’en på Band Camp:

https://multipurposemulti.bandcamp.com/releases