KUNSTNERSKABER

 

Koblingen mellem den kunstneriske praksis og den kunstneriske virksomhed

 

De videregående kunstneriske uddannelser har alle en målsætning om at skabe et godt afsæt for et langt og bæredygtigt arbejdsliv for dimittenderne.

En del af det bæredygtige arbejdsliv og kunstnerskab relaterer sig til opbygningen af et virke, hvor koblingen mellem den kunstneriske praksis og den kunstneriske virksomhed er i god balance. Hvad det vil sige, er der nærved så mange svar på, som der er dimittender fra kunstskolerne.

Som en del af ENTRE – og som en central del af CAKIs formål og virke siden 2011 – understøtter skolerne det kunstnercentriske og det kulturelle entreprenørskab via et vidensgrundlag, der tilbydes via CAKI såvel som lokalt på de enkelte uddannelser.

I undermenuen samt i infoboksene på denne side kan du læse mere om de tilbud, der er tilgængelige via CAKI.