Foto: Metropolis

ENTRE CASE: Vandrende Kartografi 

Billedkunstner Anna Weber Henriksens projekt ‘Vandrende kartografi’ er et eksempel på et entreprenørielt mindset i en kunstnerisk praksis. Projektets udvikling synliggør Annas villighed til at udvikle sit kunstneriske projekt og stille sig til rådighed for partnerskaber uden for kunstens domæne samtidig med, at projektet også er et udtryk for et kunstnerisk medborgerskab med afsæt i kvalitet og relevans for Annas kunstneriske virksomhed.

Vandrende Kartografi er et projekt der udfolder sig som en dialog om det danske landskab. Landskabet betragtes oftest fra det klassiske perspektiv med for-, mellem – og baggrund men rummer sjældent undergrunden, der er landskabets fundament. Dette ønsker billedkunstner Anna Weber Henriksen at bringe i fokus ved at anvende en eksperimenterende teknik, hvor hun i sit arbejde skaber et samlet portræt af jordens farver, form og tekstur.

Projektet ‘Vandrende Kartografi’ er blevet præsenteret ved Kunsthal NORD samt ved geodata-branchens årlige konference Kortdage. Kortdage er en årligt tilbagevendende begivenhed, der præsenterer projekter med et højt fagligt niveau, som kan udvikle og udfordrer GIS- og geodata-branchen praksis for at se, fortolke og forstå omverdenen. Her kan alt kortlægges – både det synlige og usynlige.

Anna Weber Henriksen beskriver afsættet for processen, der ledte frem til ‘Vandrende Kartografi’ på Kortdage med disse ord:

‘Vandrende Kartografi’ var på mange måder en videreudvikling af mit afgangsværk fra Det Fynske Kunstakademi (2018). Dette værk ville meget gerne udvikler sig og blive ved med at undersøge det danske landskab. Det er skønt, når værker vokser videre, og man derved kommer yderligere i dybden med det og de møder, værkerne fører med sig. Ud over mødet med landskabet i Odense førte dette projekt også til en stærk dialog med geografen Ulla Kronborg Mazzoli, og jeg inviterede Ulla til at reflektere sammen med mig i en artist talk under titlen ‘Landskabsforme’ i forbindelse med min afgangsudstilling. Vi har fortsat et stærkt samarbejde den dag i dag.

Hvem var med til at forme projektet?

På dette tidspunkt i 2018 havde jeg bevæget mig rundt i akademi-livet og kunstverdenen i mange år efterhånden, så det var enormt dragende at besøge geodata-branchen og opleve, hvordan vi hver især arbejder med vores fælles interessefelt – nemlig landskabet. Derfor begyndte Ulla og jeg at tale med hendes netværk om, hvordan vi gjorde ‘Vandrende Kartografi’ til et stærkt tværæstetisk samarbejde. Efter min afgang kom jeg i praktik hos Geoforum Danmark og hjalp dem med nogle projekter samtidig med, at jeg udviklede værket til kortdagene i Aalborg. Det er Geoforum Danmark, der er hovedarrangør af ‘Kortdage’. Kortdage er en kæmpe Geodata-konference, hvor der kommer omkring tusinde mennesker og er et årligt samlingspunkt for netop dén branche. Derudover samarbejdede jeg med Kunsthal NORD samt Aalborg Kultur og Kongres Center, hvor konferencen fandt sted. Værket blev desuden støttet af Statens Kunstfond.

Hvilke erfaringer eller indsigter gav projektet eller processen  dig?

Det fantastiske med samarbejdet var først og fremmest mødet med så utroligt mange spændende personer fra en bred vifte af faggrupper og interessefelter. Med den rette planlægning og gode samarbejder med institutionernes mange afdelinger, så oplevede jeg stor hjælp til fx. overnatning, værksted, brandtilsyn, økonomi og PR. Jeg fik omtale igennem alle mine samarbejdspartnere og nåede dermed ud til både geo- og kunstbranchen. Kunsthal Nord har en rigtig god kontakt til borgerne i Aalborg, så det virkede enormt godt at benytte deres kanaler til invitationen til samskabelse, som er en afgørende del af projektet. Hvis man skal lave et billede af Danmark, så skal der være så mange som muligt med til at skabe det. Samtidig blev jeg bekræftet i, hvor meget tid der går med planlægning, PR, selve skabelsen af værket og hvor meget tid der går på at få fondet projektet, så det blev realiserbart. At have et unikt kunstprojekt, der kunne skabe dialog og samarbejde i mellem meget forskellige institutioner – det synes jeg var meget spændende og rummer mange potentialer.

Hvordan følte du dig rustet til at tale med folk, der kom fra andre faglige ståsteder og have en dialog med omverdenen?  

Jeg har bevæget mig meget inden for naturfaglige områder både via min opvækst og praksis, så det er meget naturligt for mig at være omgivet af mange fagsprog og udtryk på samme tid. Jeg dragede derudover stor nytte af mine mange års erfaring med at arrangerer Spirefestival (Spirefestival er en kunst- og kulturfestival, der hvert år afholdes på Tuse Næs, som Anna har været med til at starte i 2010). Som festivalarrangør anvender du hele paletten af redskaber; man finder ud af, hvor mange forskellige samarbejder der skal til, for at et projekt kan gennemføres. Det er min erfaring, at kunstnere ofte er enormt dygtige til både at arbejde selvstændigt og være projektledere, der tør være i vilde eksperimenter – det er en god kombination! Lige så snart et værk flytter væk fra tegnebrættet – om det er små eller store projekter -, opstår der en relation til omverden og de mennesker der oplever det projekt, der skabes. På den måde er vi alle en del af et kæmpe fællesskab hver dag.

Hvad tilførte konferencen Kortdage til din kunstneriske praksis?

Det var en udfordring at træde ud af rollen som planlægger og være til stede i værket, mens det blev realiseret – en stor del af værket blev skabt live under konferencedagene ved, at de mange gæster medbragte jord til en kæmpe landskabs-rokade. Det har jeg efterfølgende været meget opmærksom på, så der er tilstrækkeligt luft og tid til den kreative proces. Det var en stor værditilførsel til projektet, at så mange ville deltage og så snart dørene åbnede, var jeg en del af fire dages flydende strøm af viden. Det var jo helt fantastisk, at man i en branche med fokus på fakta og facit sagtens kunne mødes om kunstens fantaserende, æstetiske og poetiske væsen.

Se Anna Weber Henriksens hjemmeside her og oplev en film fra hendes landskabsvandring ift. Metropolis’ Wa(l)king Copenhagen her.

Fotos: Anna Weber Henriksen

KUNSTNER

Anna Weber Henriksen (f.1990) er uddannet billedkunstner fra Det Fynske Kunstakademi i 2018. Igennem de sidste 10 år har hun arbejdet med det danske landskab i forbindelse med sin billedkunstneriske praksis.

ENTRECASE

Vandrende Kartografi