Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser

I 2016 påbegyndte CAKI arbejdet med at kortlægge entreprenørskabsaktiviteterne på de kunstneriske uddannelser fra 2011 og frem til i dag. Kortlægningen er afgrænset i forhold til den strategi for uddannelse i entreprenørskab, et tværministerielt partnerskab udgav i 2009.

De kunstneriske uddannelser har grebet strategien an på forskellig vis, og det materiale, der nu gøres tilgængeligt i en samlet udgivelse, viser det mangefacetterede billede af, hvad entreprenørskabsaktiviteterne har været og er for de kunstneriske uddannelser.

Skolerne har bidraget til kortlægningen med relevante materialer fra fagkataloger, studieordninger og rammeaftaler, og har stillet sig til rådighed for uddybende samtaler om specifikke temaer. Det er håbet, at udgivelsen formår at dele viden og erfaringer, der kan bidrage til kvalificeringen og den fortsatte udvikling af rammerne for entreprenørskabsundervisning på de kunstneriske uddannelser.

Hent “Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser”.

Billede: “Tekstil som narrativ” af designstuderende Emilie Carlson og scenografistuderende Franciska Alberte Zahle, 2014.

HENT PUBLIKATION

Hent “Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser”

PUBLIKATIONER OG MINIGUIDES

CAKI udgiver publikationer og miniguides, der hjælper i opstarten af din kunstneriske virksomhed. Vi har blandt andet skrevet om opstartsfasen, fundraising og portfolioet.

Gå til PUBLIKATIONER

Gå til MINIGUIDES

“Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser” udkommer med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.