Verden verdner, men hvem lytter?

Underviser: Diana Tørsløv / Jakob Eriksen

Når verden verdner, er vi mennesker deltagere i et overvældende komplekst økosystem, hvor alting altid rører og berøres, skaber og skabes. Hvordan kan sådanne berøringsflader og processer og den altid gensidige påvirkning, som verden udgøres af, udforskes kunstnerisk gennem lyd og musik? Til forskel fra traditionel akademisk forskning med dens fokus på logisk, rationel tænkning, har den kunstneriske forskning mindre faste rammer for, hvad der kan defineres som viden og for, hvordan man når frem til nye erkendelser. 

Med særligt fokus på temaer som “menneskets rolle i verden”, “opgør med modsætningsforholdet mellem natur og kultur”, og “verden uden os”, er formålet med kurset at inspirere til kritisk tænkning i form af kunstnerisk forskning: Hvilken viden kan vi generere ud fra kunstnerisk forskning? Hvad kan lyd som kunstnerisk medium i kunstnerisk forskning? I kursets forløb vil de studerende beskæftige sig med tekster, teorier og kunstværker med henblik på at stimulere de studerendes kunstneriske og musiske praksis. 


FORUDSÆTNINGER

Ingen fagspecifikke forudsætninger.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • Have kendskab til eksperimenterende, kunstnerisk tankegang og praksis Have kendskab til kunstnerisk forskning i teori og praksis 
  • Kunne sætte sin egen kunstneriske praksis i teoretisk kontekst jvf. kursets indhold

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder: 

  • Kunst og teorier inden for det posthumane 
  • Udvidet forståelse af mennesket i verden 
  • Udvikling af egne værker ud fra dette 

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Gruppeundervisning 

HOLD

Normalt 5-8 studerende


BEDØMMELSE
  • Diskutere teksterne samt arbejde med at anvende den tilegnede viden til at skabe nye værker. 
  • Fremvisning af et nyt værk, som er skabt med udgangspunkt i undervisningen. 

REFERENCER
TIDSPUNKT

Et semester KA. Forventeligt torsdage eller fredage (ikke skemalagt endnu). OBS: Dette modul afvikles med 5 x 4 lektioner

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet