KUV – Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed


På kunstskolerne uddannes fremtidens professionelle kunstnere – filmskabere, musikere, komponister, billedkunstnere, scenekunstnere med flere. Men skolerne er ikke bare læreanstalter, de er også videnproducerende og kunstproducerende kulturinstitutioner, som udvikler sig fagligt og beriger kulturen i bredere forstand.

På kunstskolerne foregår videnproduktionen – altså forskningen – som Kunstnerisk Udviklings Virksomhed (KUV). Det består i at skolernes undervisere selv bedriver kunstnerisk skabende virksomhed samt reflekterer over og dokumenterer projekterne, så videngrundlaget for uddannelserne løbende udvikles og øges.

Det særlige forskningsbegreb KUV bruges på alle de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. ’Artistic research’ kaldes det i international sammenhæng, og det fokuserer kort sagt på kunstpraksis som en videnproducerende handling.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er dermed en betegnelse for det videns- og erkendelsesgrundlag, der kendetegner de videregående kunstneriske uddannelser, og som supplerer viden fra faglig praksis og akademisk forskning. 

Gennem kunstnerisk udviklingsvirksomhed har kunstskolernes kunstneriske/pædagogiske personale mulighed for at foretage eksperimentel udforskning af kunstnerisk praksis og udforske kunstneriske problemstillinger og metoder. 

Praksisbaseret forskning indenfor kunstarterne har gennem de seneste år været et felt i rig udvikling både internationalt og nationalt. I Danmark har denne praksis været kendt under navnet Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed, og feltet har siden 2013 givet ansatte på kunstskolerne under Kulturministeriet mulighed for at undersøge, udforske og eksperimentere indenfor deres kunstart og på tværs af disciplinerne.

I 2019 grundlagde kunstskolerne i fællesskab Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. Du kan se centret hjemmeside her.

Herunder kan du læse om KUV på den enkelte kunstskole.

Den Danske Filmskole (DDF)

KUV er en vigtig del af videngrundlaget på Filmskolens uddannelser og et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udvikling, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder indenfor skolens fagområder.

Med KUV-projekter kan Filmskolens undervisere eksperimentere, fordybe sig i faglige detaljer, udfordre det gængse, krydse faggrænser, afsøge nye metoder og gå på opdagelse i egen kunstnerisk praksis.

Læs mere her.

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS)

Gennem kunstnerisk udviklingsvirksomhed har skolens kunstneriske og pædagogiske personale mulighed for at foretage eksperimentel udforskning af kunstnerisk praksis og udforske kunstneriske problemstillinger og metoder. 

I arbejdet med kunstnerisk udviklingsvirksomhed forenes den Danske Scenekunstskoles aktiviteter inden for forskning og udvikling på tværs af skolens afdelinger og scenekunstens forskellige discipliner. Værker, viden og metoder, der opstår gennem arbejdet, spiller en vigtig rolle i kunst- og kulturlivet, både internationalt, nationalt og lokalt og bliver delt med eksperter inden for det scenekunstneriske område – både akademikere og praktikere.

Læs mere her.

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)

På DJM finder Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) sted i form af fx komposition af ny musik, indstudering og indspilning af sjældne værker, udvikling af nye stilarter og koncertformer m.m.

I modsætning til kunstnerisk praksis skal kunstnerisk udviklingsarbejde have en undersøgende karakter, være originalt og nyskabende og være ledsaget af en refleksion over resultat og proces. DJMs strategiske mål for KUV er at kvalificere, videreudvikle og synliggøre aktiviteterne og ligger på linje med de definitioner og anbefalinger der er beskrevet i Kulturministeriets ‘Udredning om Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed’.

Læs mere her.

Det Kgl. Danske Kunstakademi (BKS)

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en vigtig del af videngrundlaget i uddannelsen og et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder på de forskellige kunstneriske fagområder.

Professorer og lektorer på Billedkunstskolerne er forpligtede til at beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de enkelte skoler og via egen kunstpraksis. Der samarbejdes på tværs af skolerne om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Læs mere her

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM)

Udviklingsvirksomheden på DKDM fordeler sig inden for tre kategorier: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) og anden udviklingsvirksomhed (AUV).

Fælles for udviklingsvirksomheden i alle tre kategorier er, at de alle er centreret omkring den kunstneriske praksis, hvad enten det gælder kunstneriske eller pædagogiske strategier og metoder eller anden form for udvikling af det kunstneriske praksisfelt.

Læs mere her.

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

Rytmisk Musikkonservatorium bedriver videnskabelig forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt pædagogisk udviklingsvirksomhed (tilsammen FoU) inden for rytmisk samtidsmusik.

Konservatoriets lærere og forskere gennemfører løbende FoU-projekter for derved at bidrage til udviklingen af musikkulturen nationalt og internationalt. FoU ved Rytmisk Musikkonservatorium skal udvikle vores forståelse af rytmisk samtidsmusik på flere forskellige niveauer og skal have betydning for såvel de enkelte projekters videns- og praksisfelter, for kvaliteten af konservatoriets uddannelser samt for det omgivende samfund.

Læs mere her.

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)

Som et led i det løbende arbejde med at styrke og videreudvikle institutionens vidensgrundlag bedrives der på Syddansk Musikkonservatorium både kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV).

Læs mere her

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

Et fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. I mødet mellem vidensformer fra kunstskolerne søger centeret at udvikle et tværæstetisk og tværinstitutionelt forskningsmiljø, hvori ny og banebrydende kunstnerisk viden kan opstå. Centrets målsætning er derfor både at finde et fælles sprog for den kunstneriske udvikling og forskning på tværs af kunstarter og traditioner, samt at støtte grænseoverskridende udvikling indenfor kunsten og bidrage til dens synlighed.

Gå til hjemmesiden


KUV ansøgning

Center for Kunstnerisk Viden og Forskning administrerer KUV-puljen, der kan søges af ansatte på kunstskolerne. Videnscentret tilbyder sparring og hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold – læs mere her:

KUV-ansøgning


KUV ARKIV

KUV- arkivet rummer korte beskrivelser af alle de Kunstnerisk Udviklingsprojekter, der har fået støtte fra Kulturministeriet.

Gå til arkivet

RESEARCH CATALOGUE 

The Research Catalogue (RC) is a non-commercial, collaboration and publishing platform for artistic research provided by the Society of Artistic Research. The RC is free to use for artists and researchers. It serves also as a backbone for teaching purposes, student assessment, peer review workflows and research funding administration. It strives to be an open space for experimentation and exchange.

Go to the website here.

Arbejdsgruppe for KUV
  • Billedkunstskolerne: Karen Harsbo (tovholder)
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Søren Kjærgaard
  • Den Danske Filmskole: Martin Ziir
  • Den Danske Scenekunstskole: Rasmus Ölme
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Bjørn Petersen
  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Eva Hess-Thaysen
  • Syddansk Musikkonservatorium: Kasper Hafstrøm Bøg
  • Center for Kunstens Viden og Udvikling: Kristoffer Gansing

Center for Kunstens Viden og Udvikling