PROJEKTSTØTTE

Grundet finansieringsmæssige omstruktureringer i CAKIs ressourcer og opgaver har vi ikke længere mulighed for at bevillige midler til projektstøtte. 

(LUKKET) ANSØGNINGSSKEMA TIL CAKIS PROJEKTPULJE

Hvis din skole er medlem af CAKI, kan du søge CAKIs projektpulje. Vi støtter fortrinsvis projektet, der har fokus på det tværfaglige samarbejde mellem studerende fra CAKIs medlemsskoler, og hvor projekterfaringer har relevans for en større gruppe af studerende på tværs af de kunstneriske uddannelser.

For at få støtte fra CAKIs projektpulje skal dit projekt eller en del af det være et konkret tværkunstnerisk eller tværæstetisk samarbejde, hvor der er en gensidig læring på tværs af jeres kunstfaglige ståsteder. Det er altså ikke nok, hvis du blot skal bruge andre kunststuderende til at realisere et projekt, som du allerede har defineret på forhånd. I så fald vil der snarere være tale om hyret hjælp frem for et reelt samarbejde. Til gengæld behøver jeres projekt ikke at resultere i noget mere specifikt end blot jeres samarbejde.

Vi anbefaler, at du pitcher din projektidé til CAKI, inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og derefter sende det via mail. Husk at vedlægge de obligatoriske bilag: CV for alle i projektgruppen, budget og aktivitetsplan.

Ansøgninger uden de obligatoriske bilag tages ikke i betragtning.

Ansøgningsskemaet kan downloades på dansk og engelsk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med udfyldning af skemaet. Har du ikke skrevet en ansøgning før, anbefaler vi, at du læser vores publikation om fundraising, hvor du får råd til at skrive en god og målrettet ansøgning.

CAKI tilbyder sparring og rådgivning inden og efter du ansøger. Vi hjælper med:

→ projektudvikling
→ proces
→ metode
→ samarbejdspartnere
→ formidling
→ markedsføring
→ materialer
→ projektledelse
→ tidsplan
→ budget
→ regnskab

ANSØGNINGSSKEMA

Download dansk version
Download english version

AFRAPPORTERING

Læs rammerne for den afsluttende rapport her

REGNSKAB

Download regnskabsskema her (excel fil)

CAKI LOGO

Download CAKIs logo i forskellige filtyper og størrelser her.

CAKI HÅNDBØGER

CAKI har udgivet en række publikationer og miniguides, der blandt andet hjælper dig til i ansøgningsprocessen.
Du kan også læse guides til opstarten af virksomhed, fundraising, portfolio og meget mere
Se Publikationer
Se CAKI Miniguides
Se CAKI Håndbøger

STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter, der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje i projektgalleriet nedenfor

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er, at CAKIs fokusområder TVÆRFAGLIGHED, INNOVATION og ENTREPENØRSKAB udforskes og udfordres gennem samarbejder på tværs af de kunstneriske uddannelser.
Læs om fokusområderne her.

Hvem kan søge?

CAKI støtter projekter af studerende fra vores medlemsinstitutioner. For at få støtte fra CAKIs projektpulje skal dit projekt – eller en del af det – helst være et konkret tværfagligt eller tværæstetisk samarbejde, hvor der er en gensidig læring på tværs af jeres kunstfaglige ståsteder. Til gengæld behøver jeres projekt ikke at resultere i noget mere specifikt end blot jeres samarbejde.

Ansøgninger, hvor studerende samarbejder på tværs af uddannelser, prioriteres.

 

Hvad kan der søges til?

Vi støtter fortrinsvis projektet, der har fokus på det tværfaglige samarbejde mellem studerende fra CAKIs medlemsskoler, og hvor projekterfaringer har relevans for en større gruppe af studerende på tværs af de kunstneriske uddannelser. Vi støtter kun projekter, der har et reelt tværkunstnerisk eller tværæstetisk samarbejde – det er altså ikke nok, hvis du blot skal bruge anden kunststuderende til at realisere dit projekt.

Der kan søges støtte til mange forskellige typer af projekter, der bidrager til CAKIs fokusområder.
Se hvad CAKI tidligere har støttet i vores projektgalleri.

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til

Rejser
Varekøb i udlandet
Kost & logi
Leje af bil og benzin
Alkohol
Kommercielle projekter

Sådan vurderes ansøgninger

CAKIs midler er begrænsede, og vi kan ikke imødekomme alle ansøgninger. Derfor prioriteres ansøgninger, der involverer flest mulige fagligheder med udgangspunkt i CAKIs medlemsskoler.

Desuden vægtes følgende elementer i ansøgningen:

  • At der er et tværkunstnerisk samarbejde mellem studerende fra CAKIs medlemsskoler
  • At der er tale om et reelt tværkunstnerisk samarbejde eller læringsforløb
  • At projektet er nytænkende
  • At relevansen for andre studerende fra CAKIs medlemsskoler fremgår
  • At der er fokus på proces, metode og formidling snarere end et færdigt resultat
Hvem vurderer ansøgningen?

CAKI vurderer, hvorvidt ansøgningen imødekommer vores støttekriterier. Hvis det er tilfældet indstilles ansøgningen til vores referencegruppe, der består af rektorerne fra de kunstneriske uddannelser i København.

Hvor meget kan der søges om?

CAKI støtter projekter med op til 15.000 kr.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og udfylder det så præcist så muligt. Hvis der er emner der ikke har relevans for dit projekt, så undlad at udfylde dem. Tag desuden stilling til følgende:

Tidsplan: Hvilke vigtige milepæle, deadlines, produktionsmøder, forskellige faser samt dato for præsentation eller offentliggørelse er der?
Samarbejdspartnere: Hvilke færdigheder, kompetencer eller fagligheder har projektet brug for? F.eks. medproducenter, institutioner, venue etc.
Præsentation: Hvordan skal projektet præsenteres for andre?
Udstyr og ressourcer: Hvilke materialer og ressourcer kræver projektet?
Budget: Hvad er projektets udgifter og evt. indtægter?

Hvis du har brug for hjælp til ovenstående projektspecifikationer, kan du orientere dig i CAKI’s publikationer om alt fra projektledelse til økonomistyring.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi vender tilbage til dig med et svar inden for 14 dage. Hvis dit projekt godkendes inviteres du ind til et møde, hvor vi aftaler det kommende forløb.

Når du har fået støtte

Når projektet er godkendt til støtte, skal du skrive en kort tekst og sende den til CAKI sammen med noget visuelt materiale, som vi kan bruge til at formidle projektet på vores hjemmeside. Husk også at tilføje CAKIs logo på al kommunikationsmateriale i forbindelse med dit projekt.
Du kan downloade logoet i forskellige filtyper og størrelser her.

Hvad hvis projektet ændrer form?
Det er sandsynligt, at projektet ændrer form og mål undervejs. Det er vigtigt, at CAKI bliver informeret om eventuelle ændringer, da støtten ellers kan frafalde.

Sådan udbetales støtten
Støtten udbetales som et forskud eller ved afrapportering, når regnskabet afleveres til CAKI. Ønsker du et forskud, skal du underskrive en udbetalingserklæring. I begge tilfælde udbetales støtten via dit CPR nummer til din NemKonto. Den tildelte støtte kommer ikke til at vedrører din selvangivelse, og du skal således heller ikke betale skat af støtten.

Afrapportering

Hvordan afrapporterer jeg?
Ved projektets afslutning forventer vi visuel og skriftlig kommunikation af projektet, og vi modtager gerne både film eller lydoptagelser.

Når projektet er afsluttet, laver vi sammen en kort beskrivelse af forløbet, hvor du og eventuelle andre fra projektet reflekterer over processen.
Du kan se rammerne for den afsluttende rapport her.

Regnskab
Udgifterne til projektet dækkes, såfremt der er bilag, og at disse kan godkendes af CAKI.

Regnskabet afleveres på et regnskabsskema, du får udleveret af CAKI. Alle bilag (faktura og kvitteringer) skal sendes digitalt sammen med regnskabsskemaet. Du kan enten scanne kvitteringer eller tage et billede med din telefon, såfremt beløb, afsender samt bilagsnummer kan ses tydeligt.

Hvis regnskabet undervejs afviger fra budgettet er det vigtigt, at CAKI bliver informeret, da støtten ellers kan frafalde.
Kontakt os hvis du i tvivl om afrapportering af regnskab.

Hvad er en kvittering eller en faktura?
En kvittering eller en faktura indeholder beløb, navn og adresse på virksomheden (sælgeren) og oftest også et CVR nummer. Bilag uden tydelig afsender, dankort-notaer eller bankudskrifter er ikke gyldige kvitteringer og kan ikke dækkes af CAKI. Alle kvitteringer skal sendes digitalt.