TVAERS - KUNSTSKOLERNES FÆLLES KURSUSKATALOG

Velkommen til TVAERS!

TVAERS er et fælles katalog over kurser for studerende fra alle videregående, kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Her får du som studerende mulighed for at følge undervisningsforløb på en anden skole end din egen og sammen med studerende fra andre skoler end din egen.

TVAERS udbyder en række udvalgte kurser, der ud fra en faglig vurdering uden videre kan tilbydes studerende fra andre kunstskoler; det vil sige kurser, der ikke forudsætter specifikke kernefaglige færdigheder.

TVAERS er et samarbejde mellem Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium.

Tag en rundtur i kataloget nedenfor og tilmeld dig direkte her på siden.

Bemærk at der udbydes færre TVAERS-kurser i forårssemesteret 2021 end i efterårssemesteret 2020. Det skyldes, at flere af institutionerne afvikler flest kurser i efteråret samt at nogle kurser forløber over et helt studieår og allerede er fyldt op. For at opretholde fremdriften og interessen, udbydes TVAERS også i foråret 2021, trods det relativt begrænsede antal kurser. Det forventes at kursusudbuddet i efteråret 2021 vil være markant større.

TILMELDING
 • Du kan ønske 1 eller 2 moduler.
 • Tilmeldingsfrist: 25. januar 2021 kl. 24.00
 • For at indtaste dine ønsker, brug tilmeldingslinket i infoboksen. Du finder infoboksen her på hovedsiden samt på alle TVAERS-kurserne.
 • Alle tilmeldinger koordineres af RMC og videresendes til den skole, der udbyder kurset.
 • Inden kursusstart modtager du besked om du kan tilbydes en plads direkte fra den skole, der udbyder modulet.

VILKÅR
 • Du er selv ansvarlig for at koordinere kurset med din øvrige undervisning.
 • Du bestemmer selv, om du ønsker at følge kurset ved siden af dit normale uddannelsesforløb, eller om du gerne vil have merit for kurset.
 • Hvis du ønsker merit for et kursus, skal du selv aftale dette med din egen institution.
 • Det er en forudsætning for at opnå merit for et kursus at du følger regler for fremmøde og bedømmelse på den skole, der udbyder kurset;
 • Du kan højst følge to kurser pr. semester.
 • Du kan ikke tilmelde dig kurser, udbudt af din egen skole.
 • Det vil normalt ikke være muligt at få rejsestøtte i forbindelse med deltagelse.
GENERELT OM KURSERNE
 • Under hver kursusbeskrivelse er angivet hvilken skole der udbyder kurset, hvem der underviser, tid, sted, indhold, bedømmelse mv.
 • Nogle af kurserne kan følges online eller som en kombination af online og fysisk fremmøde. Kurser, der kan følges online, er markeret med en pink computer.
 • Undervisningssprog fremgår af kursusbeskrivelserne.
 • Kurserne omfatter kun holdbaseret undervisning og ikke individuelle undervisningsforløb.
TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste 1 eller 2 modulønsker.

Du vil inden kursusstart få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding til forårssemesteret er d. 25. januar!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

Baggrunden for TVAERS

​Udbuddet af det fælles katalog indgår i et større samarbejdsprojekt mellem kunstskolerne med henblik på at styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder. Projektet omfatter også en større behovsundersøgelse samt udvikling og implementering af et tværgående uddannelsestilbud på kandidatniveau, og drives af en tværgående arbejdsgruppe med RMC som tovholder.

Der arbejdes endvidere på at udvikle nye, tværgående samarbejdsprojekter, og der er også planer om en større, tværdisciplinær og international summer camp, hvor studerende fra kunstuddannelserne gives mulighed for at deltage.

Hvis du har spørgsmål til TVAERS er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Morten Tandrup på Rytmisk Musikkonservatorium: MTA@rmc.dk, Telefon: 4188 2510.

Spørgsmål til et specifikt kursus bedes rettet til den skole, der udbyder kurset.