TVAERS - KUNSTSKOLERNES FÆLLES KURSUSKATALOG

Velkommen til TVAERS!

TVAERS er et fælles katalog over kurser for studerende fra alle videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Her får du som studerende mulighed for at følge undervisningsforløb på alle kunstskolerne, sammen med studerende fra andre skoler end din egen.

TVAERS udbyder en kurser, der ud fra en faglig vurdering kan tilbydes studerende fra andre kunstskoler; det vil sige kurser, der ikke forudsætter specifikke kernefaglige færdigheder.

TVAERS er et samarbejde mellem Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium.

Tag en rundtur i kataloget nedenfor og tilmeld dig direkte her på siden.

TILMELDING TIL FORÅRSSEMESTERET ÅBNER TIRSDAGD.11. JANUAR KL.12

Bemærk at der udbydes færre TVAERS-kurser i forårssemesteret 2022 end i efterårssemesteret 2021. Det skyldes, at flere af institutionerne afvikler flest kurser i efteråret samt at nogle kurser forløber over et helt studieår og allerede er fyldt op.

For at opretholde fremdriften og interessen udbydes TVAERS også i foråret 2022, trods det begrænsede antal kurser med et tilsvarende begrænset antal ledige pladser. Det forventes at kursusudbuddet i efteråret 2022 vil være markant større.

TILMELDING
 • Du kan ønske 1 eller 2 moduler.
 • Tilmeldingsfrist: 24. januar 2022 kl. 24.00
 • For at indtaste dine ønsker, brug tilmeldingslinket i infoboksen. Du finder infoboksen her på hovedsiden samt på alle TVAERS-kurserne.
 • Alle tilmeldinger koordineres af RMC og videresendes til den skole, der udbyder kurset.
 • Inden kursusstart modtager du besked om du kan tilbydes en plads direkte fra den skole, der udbyder modulet.

VILKÅR

 

 • Du er selv ansvarlig for at koordinere kurset med din øvrige undervisning.
 • Du bestemmer selv, om du ønsker at følge kurset ved siden af dit normale uddannelsesforløb, eller om du gerne vil have merit for kurset. Dog er det er forudsætning for at følge Kunstskolernes fælles Valgfag – Introduktion til tværdisciplinært arbejde at du kan dokumentere tilsagn om forhåndsmerit fra din hjeminstitution.
 • Hvis du ønsker merit for et kursus, skal du selv aftale dette med din egen institution.
 • Det er en forudsætning for at opnå merit for et kursus at du følger regler for fremmøde og bedømmelse på den skole, der udbyder kurset;
 • Du kan højst følge to kurser pr. semester.
 • Du kan ikke tilmelde dig kurser, udbudt af din egen skole.
 • Det vil normalt ikke være muligt at få rejsestøtte i forbindelse med deltagelse.
GENERELT OM KURSERNE
 • Under hver kursusbeskrivelse er angivet hvilken skole der udbyder kurset, hvem der underviser, tid, sted, indhold, bedømmelse mv.
 • Nogle af kurserne kan følges online eller som en kombination af online og fysisk fremmøde. Kurser, der kan følges online, er markeret med en pink computer.
 • Undervisningssprog fremgår af kursusbeskrivelserne.
 • Kurserne omfatter kun holdbaseret undervisning og ikke individuelle undervisningsforløb.
TILMELDNING

Hvis du ønsker at deltage i TVAERS-kurserne, så kan du tilmelde dig op til 2 kurser.

Inden kursusstart får du besked, hvis du er blevet tilbudt en plads på et af kurserne. 

Send en mail til caki@caki.dk

Baggrunden for TVAERS

​Udbuddet af det fælles katalog indgår i et større samarbejdsprojekt mellem kunstskolerne med henblik på at styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder.

Projektet drives af en tværgående arbejdsgruppe med RMC som tovholder og omfatter også udvikling og implementering af en række tværgående uddannelsestilbud på kandidatniveau.

Det første tværgående uddannelsestilbud vil være et tværdisciplinært modul på 5 ECTS – Introduktion til transdisciplinært arbejde –  som udbydes til kandidatstuderende fra kunstuddannelserne første gang i forårssemesteret 2022.

Der arbejdes endvidere på andre nye, tværdisciplinære samarbejdsprojekter, hvor studerende fra kunstuddannelserne gives mulighed for at deltage, Der er også planer om en større, tværdisciplinær og international summer camp, hvor studerende fra kunstuddannelserne gives mulighed for at deltage.

Hvis du har spørgsmål til TVAERS er du velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Lene Christensen på Rytmisk Musikkonservatorium: lc@rmc.dk, Telefon: 4188 2502.

Spørgsmål til et specifikt kursus bedes rettet til den skole, der udbyder kurset.