TVAERS - KUNSTSKOLERNES FÆLLES KURSUSKATALOG

Velkommen til TVAERS!

TVAERS er et fælles katalog over kurser for studerende fra alle videregående, kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Her får du som studerende mulighed for at følge undervisningsforløb på en anden skole end din egen og sammen med studerende fra andre skoler end din egen.

TVAERS udbyder en række udvalgte kurser, der ud fra en faglig vurdering uden videre kan tilbydes studerende fra andre kunstskoler; det vil sige kurser, der ikke forudsætter specifikke kernefaglige færdigheder.

TVAERS er et samarbejde mellem Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium.

Tag en rundtur i kataloget nedenfor og tilmeld dig direkte her på siden.

TILMELDING
 • Du kan ønske 1 eller 2 moduler.
 • Tilmeldingsfrist: 15. juni 2021 kl. 24.00
 • For at indtaste dine ønsker, brug tilmeldingslinket i infoboksen. Du finder infoboksen her på hovedsiden samt på alle TVAERS-kurserne.
 • Alle tilmeldinger koordineres af RMC og videresendes til den skole, der udbyder kurset.
 • Inden kursusstart modtager du besked om du kan tilbydes en plads direkte fra den skole, der udbyder modulet.

VILKÅR
 • Du er selv ansvarlig for at koordinere kurset med din øvrige undervisning.
 • Du bestemmer selv, om du ønsker at følge kurset ved siden af dit normale uddannelsesforløb, eller om du gerne vil have merit for kurset.
 • Hvis du ønsker merit for et kursus, skal du selv aftale dette med din egen institution.
 • Det er en forudsætning for at opnå merit for et kursus at du følger regler for fremmøde og bedømmelse på den skole, der udbyder kurset;
 • Du kan højst følge to kurser pr. semester.
 • Du kan ikke tilmelde dig kurser der udbydes af din egen skole.
 • I forbindelse med tildeling af plads på modulerne på den enkelte institution indgår den studerendes skriftlige motivation i vurdering i de tilfælde, hvor der er for få pladser i forhold til antal ansøgere.
 • Det vil normalt ikke være muligt at få rejsestøtte i forbindelse med deltagelse.
GENERELT OM KURSERNE
 • Under hver kursusbeskrivelse er angivet hvilken skole der udbyder kurset, hvem der underviser, tid, sted, indhold, bedømmelse mv.
 • Nogle af kurserne kan følges online eller som en kombination af online og fysisk fremmøde. Kurser, der kan følges online, er markeret med en pink computer.
 • Undervisningssprog fremgår af kursusbeskrivelserne.
 • Kurserne omfatter kun holdbaseret undervisning og ikke individuelle undervisningsforløb.
TILMELDING

Du har mulighed for at tilmelde dig op til to TVAERS kurser.

Før kursusstart får du information om, hvorvidt du har fået plads på kurset.

Deadline for tilmelding til efterårssemesteret 2021 er 15. juni

TILMELDING

Baggrunden for TVAERS

​Udbuddet af det fælles katalog indgår i et større samarbejdsprojekt mellem kunstskolerne med henblik på at styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder.

Projektet drives af en tværgående arbejdsgruppe med RMC som tovholder og omfatter også udvikling og implementering af en række tværgående uddannelsestilbud på kandidatniveau.

Det første uddannelsestilbud vil være et tværdisciplinært modul på 10 ECTS – Introduktion til transdisciplinært arbejde –  som udbydes til kandidatstuderende fra kunstuddannelserne første gang i forårssemesteret 2022.

Der arbejdes endvidere på andre nye, tværdisciplinære samarbejdsprojekter, hvor studerende fra kunstuddannelserne gives mulighed for at deltage.

Hvis du har spørgsmål til TVAERS er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Morten Tandrup på Rytmisk Musikkonservatorium: MTA@rmc.dk, Telefon: 4188 2510.

Spørgsmål til et specifikt kursus bedes rettet til den skole, der udbyder kurset.