TVAERS - KUNSTSKOLERNES FÆLLES KURSUSKATALOG

Velkommen til TVAERS!

Kære studerende

Velkommen til den allerførste udgave af TVAERS – det fælles katalog over fagmoduler, som nu åbnes for studerende fra alle videregående, kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet i studieåret 2020/2021.

Du har nu mulighed for at følge undervisningsforløb på en anden skole end din egen og dermed også sammen med studerende fra andre skoler end din egen. Der udbydes i kataloget en række udvalgte kurser, der ud fra en faglig vurdering uden videre kan tilbydes studerende fra andre kunstskoler; det vil sige kurser, der ikke forudsætter specifikke kernefaglige færdigheder.

Udbyderne i efterårssemesteret 2020 er; Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium.

Tag en rundtur i kataloget nedenunder og tilmeld dig direkte her på siden.

TILMELDING

Tilmeldingen foregår på følgende måde:

 • Du kan ønske 1 eller 2 moduler og angive op til 3 prioriteter for hvert modul.
 • Tilmeldingsfrist: 1. juli 2020 kl. 24.00
 • Alle tilmeldinger koordineres af RMC og videresendes til den skole, der udbyder kurset.
 • Du modtager senest den 10. august besked om du kan få plads på modulet direkte fra den skole, der udbyder modulet.
 • For at indtaste din ønsker, brug tilmeldingslinket i infoboksen. Du finder infoboksen her på hovedsiden samt på alle TVAERS-kurserne.
VILKÅR
 • Du er selv ansvarlig for at koordinere kurset med din øvrige undervisning.
 • Du bestemmer selv, om du ønsker at følge kurset ved siden af dit normale uddannelsesforløb, eller om du gerne vil have merit for kurset.
 • Hvis du ønsker merit for et kursus, skal du selv aftale dette med din egen institution.
 • Det er en forudsætning for at opnå merit for et kursus at du følger regler for fremmøde og bedømmelse på den skole, der udbyder kurset;
 • Du kan højst følge to kurser pr. semester.
 • Du kan ikke tilmelde dig kurser, udbudt af din egen skole.
 • Det vil normalt ikke være muligt at få rejsestøtte i forbindelse med deltagelse.
GENERELT OM KURSERNE
 • Alle kurser er beskrevet i en fælles skabelon, som angiver hvilken skole, der udbyder kurset, hvem der underviser, hvad kurset omhandler, tid og sted, fagligt indhold, bedømmelse mv. Visse kurser har endnu ikke en underviser tilknyttet, men oplysningerne opdateres løbende.
 • En del af kurserne vil være mulige at følge, både som fjernundervisning eller som fjernundervisning – kombineret med tilstedeværelse /et begrænset antal mødegange. Kurser, der kan følges som fjernundervisning, er markeret med en pink computer i kursusbeskrivelsen.
 • Undervisningssproget vil som udgangspunkt være dansk, eventuelt tilpasser engelsksprogede deltagere. Hvis et kursus udelukkede udbydes på engelsk, vil det fremgå af kursusbeskrivelsen.
 • Kurserne omfatter alene holdbaseret undervisning og ikke individuelle undervisningsforløb.
 • Kataloget vil formodentlig blive opdateret for foråret 2021. Følg med her på siden.
 • Der arbejdes med i løbet af det kommende år at afprøve modeller, hvor studerende og undervisere selv kan udvikle nye kurser.
TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste op til 3 prioriterede modulønsker.

Du kan ønske max. 2 moduler og vil senest d. 10. august få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding er d.1. juli!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

Baggrunden for TVAERS

Udbuddet af det fælles katalog indgår i et større samarbejdsprojekt mellem kunstskolerne med henblik på, at styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder. Projektet omfatter også en større behovsundersøgelse samt udvikling og implementering af et tværgående uddannelsestilbud på kandidatniveau, og drives af en tværgående arbejdsgruppe med RMC som tovholder.

Der arbejdes ligeledes på, at udvikle egentlige meritaftaler mellem to eller flere af de videregående, kunstneriske uddannelser samt udvikling af nye, tværgående samarbejdsprojekter. Endelig er der også planer om en større, tværdisciplinær og international summer camp – første gang i 2021 – hvor studerende fra kunstuddannelserne gives mulighed for at deltage.

Hvis du har spørgsmål til det fælles kursuskatalog er du velkommen til at kontakte studiekoordinator: Morten Tandrup på Rytmisk Musikkonservatorium: MTA@rmc.dk, Telefon: 41882510