SALON

Underviser: Thorkil Mølle

Kontaktperson: Signe Bisgaard signe@musikkons.dk

​En salon er et “sted, hvor en kreds af kunstnerisk, litterært eller politisk interesserede mødes til oplæsning, musikalsk underholdning, diskussion og socialt samvær”. Her er vi sammen for at dele idéer og synspunkter, for at blive inspireret og for at inspirere andre. Her kan man frit diskutere og være enige eller uenige for at blive klogere på hinanden og sig selv.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • har erhvervet nye kulturelle indsigter og fået udfordret og udviklet sine holdninger
  • har udviklet færdigheder i fokuseret og meningsfuld diskussion
  • har udviklet en fordomsfri nysgerrighed og glæde
  • har fundet substans, ånd og forundring
  • har fundet nye veje til at udfolde sig kreativt og operationelt
  • kan indlede og styre en diskussion samt skrive et resumé
  • kan advokere sit fag og sin gerning
  • har nuanceret sin forestilling om fremtidige hverv som musiker, pædagog og “kulturmenneske”

iNDHOLD

Der er ikke sat nogen dagsorden, ud over at undervisningen selvfølgelig skal handle om musik, kunst, kultur og samfund. Som udgangspunktet vil vi ud fra en række eksempler og tekster diskutere aspekter fra de forskellige kunstarter, hvor idéer og forestillinger “mødes”. Men meningen er, at alle skal byde ind med f.eks. en tekst, et billede, et stykke musik.

Der vil indgå skriftlighed i form af korte essays, manifester eller poesi. Desuden vil vi i løbet af valgfaget i fællesskab udforme en logbog med de væsentligste iagttagelser og konklusioner samt skabeloner til undervisningsforløb, som kan anvendes i egen fremtidig undervisningspraksis.

I løbet af kurset deltager den studerende aktivt gennem oplæg, aflevering af små tekster, analyser, deltagelse i diskussioner samt udarbejdelse af materiale til Valgfagets logbog.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning


HOLD

4 -10 studerende


BEDØMMELSE

Bestået/ ikke-bestået


REFERENCER

Ingen

TIDSPUNKT

Forår eller efterår

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

Ja

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link