Performance & formidling

Underviser: Johannes Smed


FORUDSÆTNINGER
Interesse for formidling af kunstneriske udtryk.

MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

 • have opnået basal metodisk viden og erfaring med kollektiv værkskabelse
 • have opnået viden og kendskab til de meste centrale begreber inden for dramaturgi
 • kunne arbejde med at konceptualisere og udvikle et sammenhængende koncertprogram
 • have opnået viden om egen scenisk performance og hvordan dette kan bruges enten kompositorisk eller performativt
 • kunne anvende dramaturgiske metoder til at analysere koncerter, egne værker og konkrete formidlingsmæssige problemstillinger
 • kunne konceptualisere og præsentere et konkret formidlingsprojekt, hvor lyden er bærende element
 • kunne reflektere over egen kunstnerisk praksis
 • kunne præsentere egne projekter for mulige samarbejdspartnere
 • have erfaring med scenisk performance
 • kunne indgå i forskellige typer af kunstneriske arbejdssammenhænge
 • kunne anvende værktøjer til produktionsstyring

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • devising og kollektiv samskabelse
 • sceniske udtryksparametre (lys, lyd, bevægelse osv.)
 • grundlæggende principper for koncert-dramaturgi (som kan overføres til komposition)
 • produktionstilrettelæggelse/styring
 • performance og præsentationsteknikker (mundtlige og skriftlige)
 • konceptualisering af værk/performance ud fra dramaturgiske principper om bærende ide, billede, lyd, bevægelse
 • oplevelsesbaseret formidling af lyd.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Solo- og holdundervisning.

OBS: Kan til dels læses af fjernstuderende via Zoom. Nogle lektioner kræver dog fremmøde.


HOLD

Ca. 10 studerende – kan have 10 fjernstuderende

Kræver fysisk fremmøde i Esbjerg, da det er et praktisk fag


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TIDSPUNKT

Efterårssemester. 9 gange á 2,5 timer kl. 18.30-21. Kræfter fysisk fremmøde i Esbjerg, da det er et praktisk fag

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

ONLINE

Delvis online

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

0

SPROG

Dansk

TILMELDNING

Hvis du ønsker at deltage i TVAERS-kurserne, så kan du tilmelde dig op til 2 kurser.

Inden kursusstart får du besked, hvis du er blevet tilbudt en plads på et af kurserne. 

Send en mail til caki@caki.dk