Performance & formidling

Underviser: Johannes Smed


FORUDSÆTNINGER
Interesse for formidling af kunstneriske udtryk.

MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

 • have opnået basal metodisk viden og erfaring med kollektiv værkskabelse
 • have opnået viden og kendskab til de meste centrale begreber inden for dramaturgi
 • kunne arbejde med at konceptualisere og udvikle et sammenhængende koncertprogram
 • have opnået viden om egen scenisk performance og hvordan dette kan bruges enten kompositorisk eller performativt
 • kunne anvende dramaturgiske metoder til at analysere koncerter, egne værker og konkrete formidlingsmæssige problemstillinger
 • kunne konceptualisere og præsentere et konkret formidlingsprojekt, hvor lyden er bærende element
 • kunne reflektere over egen kunstnerisk praksis
 • kunne præsentere egne projekter for mulige samarbejdspartnere
 • have erfaring med scenisk performance
 • kunne indgå i forskellige typer af kunstneriske arbejdssammenhænge
 • kunne anvende værktøjer til produktionsstyring

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • devising og kollektiv samskabelse
 • sceniske udtryksparametre (lys, lyd, bevægelse osv.)
 • grundlæggende principper for koncert-dramaturgi (som kan overføres til komposition)
 • produktionstilrettelæggelse/styring
 • performance og præsentationsteknikker (mundtlige og skriftlige)
 • konceptualisering af værk/performance ud fra dramaturgiske principper om bærende ide, billede, lyd, bevægelse
 • oplevelsesbaseret formidling af lyd.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Solo- og holdundervisning.

OBS: Kan til dels læses af fjernstuderende via Zoom. Nogle lektioner kræver dog fremmøde.


HOLD

Ca. 10 studerende – kan have 10 fjernstuderende

Kræver fysisk fremmøde i Esbjerg, da det er et praktisk fag


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TIDSPUNKT

Efterårssemester. 9 gange á 2,5 timer kl. 18.30-21. Kræfter fysisk fremmøde i Esbjerg, da det er et praktisk fag

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

ONLINE

Delvis online

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

0

SPROG

Dansk

TILMELDING

Du har mulighed for at tilmelde dig op til to TVAERS kurser.

Før kursusstart får du information om, hvorvidt du har fået plads på kurset.

Deadline for tilmelding til efterårssemesteret 2021 er 15. juni

TILMELDING