Rekonstruktiv opera

Underviser: Niels Rønsholdt

Kontaktperson: Signe Bisgaard signe@musikkons.dk

‘Rekonstruktiv Opera’ handler om at undersøge og udfolde narrative potentialer i ny opera. Dette sker blandt andet gennem forsøg med karakterbårne og fortællende operascener, skrevet specielt til de studerende sangere.


FORUDSÆTNINGER

For sangere. 


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • Har erfaring med kreative, skabende processer
  • Har praktisk erfaring med kunstnerisk forskning
  • Kan håndtere komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i kunstneriske processer
  • Kan arbejde musikalsk og sangteknisk med ny kompositions-musik

INDHOLD

Undervisningen er bygget op om en Niels Rønsholdts KUV-projekt om ’Rekonstruktiv opera’. De studerende arbejder i faget med helt nyskrevet musikalsk materiale i workshops og får en central rolle i de første trin i udviklingen af et stort operaprojekt.
Som studerende giver dette på tætteste hold indblik i arbejdet med musikalske narrativer og det er en mulighed for at arbejde musikalsk og sangteknisk med musikdramatik i en fællesskabsorienteret og velkommende atmosfære.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning


HOLD

4-8 studerende


BEDØMMELSE
Bestået / ikke-bestået

REFERENCER

ingen

TIDSPUNKT

Faget afholdes som 3-4 workshops henover efteråret i Aarhus.

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA + KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link