Hotel Kimono (Kosodé-no-te)

Kan et objekt være en karakter? Kan en krop være et objekt? Inspireret af en rejse til Japan tog en studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler initiativ til at skabe det tværkunstneriske filmprojekt Hotel Kimono. 

Formål:

Hotel Kimono (Kosodé-no-te) er et tværkunstnerisk filmprojekt ledet af Anna Stahn, studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. I samarbejde med en række japanske kunstnere, filmfolk, dansere og tonemestre vil projektet undersøge spændingsfeltet mellem eksperimentalfilm og kort fiktion samt performance og abstrakte installationsrum

Se Hotel Kimono her.

Beskrivelse:

Hotel Kimono (Kosodé-no-te) er et tværkunstnerisk samarbejde, der udspringer af en rejse til perleøen Toba i Japan. Stedet fremstod både udbrændt og syret, og denne sanseoplevelse ønskede projektdeltagerne at gengive og videreudvikle i et hyper-sanseligt filmunivers, der udforsker grænserne mellem lyd, performance, rum, æstetik og narrativitet.

Projektets udgangspunkt er det japanske begreb ’Kosodé-no-te’, som dækker over, at ånder kan besidde objekter, i dette projekt, en forhekset kimono. Projektet vil udmunde i filmscreenings i København og på Århus Filmværksted. Til screeningerne vil der desuden være performance, koncert med soundtrack, en udstilling med manuskript og stills fra filmen samt et kort oplæg om den tværæstetiske proces bag.

Hør interview med Anna Stahn og Mathieu J. H. Hansen om processen bag Hotel Kimono.

De studerende siger selv om projektet:

”Vi er interesseret i feltet mellem film, skulptur og performancekunst: Hvornår er en handling skuespil/performativ? Hvornår er et kamera en karakter/dokumenterende? Kan et objekt være en karakter? Kan en krop være et objekt? Vi vil producere et tværmedialt filmprojekt, hvor lyd, æstetik og sprog spiller en central rolle i samarbejde med et hold af kunstnere, filmfolk og musikere. (…)

Krydsfeltet mellem performance/film, skulptur/karakter, fortælling gennem klassisk narrativ/ en afbrudt fortælling er noget, vi undersøger i optagelserne. Selve processen med filmen er både præget af dogme- og konceptuelt arbejde: Lydsiden produceres f.eks. konceptuelt ud fra titler og tekster, og optagelserne med skuespillerne i Japan bliver til gennem enkelte, planlagte performative handlinger og indsættes i filmen som en del af narrativet.

Læs mere:

Se Hotel Kimono her.
Hør interview med Anna Stahn og Mathieu J. H. Hansen om processen bag Hotel Kimono.

Foto: Still fra prøveoptagelse

PROJEKTTITEL:

Hotel Kimono (Kosodé-no-te)

PROJEKTPERIODE:

2016

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Anna Stahn
+ 45 31 70 85 76
annastahn@hotmail.com
www.annastahn.dk

PROJEKTTEAM:

Anna Stahn, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt studerende fra tonemesteruddannelsen ved Den Danske Filmskole.

Derudover medvirker en studerende fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, studerende ved Super16 og en række dansere.

Øvrige samarbejdspartnere er: Morten Hartz Kaplers fra Århus Filmværksted, Halfdan Mouritzen fra Kunstakademiets 3D-laboratorium og Lars Kjeldfred, musikbibliotekar ved Københavns Hovedbibliotek.