Musikhistorie

Underviser: Morten Øberg

Ud fra et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv behandles væsentlige perioder og stilfænomener i den rytmiske musiks historie. Eksempler fra andre musikkulturer og stilarter – samt andre kulturelle udtryk – inddrages til belysning af forskellige musikalske udviklingstendenser.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • besidde grundlæggende viden om væsentlige stilarter og perioder i den rytmisk musiks historie
  • kunne forstå og reflektere over almene musikhistoriske termer og begreber, som anvendes herhjemme og i udlandet
  • kunne anvende en række forskellige kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis
  • kunne opsøge og indsamle relevant viden inden for området
  • kunne formidle et musikhistorisk emne skriftligt og mundtligt overfor fagfæller og ikke-specialister
  • kunne indgå i musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde – med basis i musikhistorisk viden.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

Ud fra et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv behandles væsentlige perioder og stilfænomener i den rytmiske musiks historie. Eksempler fra andre musikkulturer og stilarter – samt andre kulturelle udtryk – inddrages til belysning af forskellige musikalske udviklingstendenser.

Der lægges vægt på:

  • musikanalyse ud fra en historisk vinkel
  • stilkendskab
  • overblik over nutidige stilarters ”rødder”, forskelle og indbyrdes relationer. – forskellige musikalske parametre.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning. Foredrag og diskussion – med inddragelse af musikeksempler (plader, cd’er, video), nedskrevne og mundtlige kilder samt i begrænset omfang noder. Ud over længere kronologisk sammenhængende forløb bliver der gennemgået emner af mere tematisk karakter.

OBS: Modulet kan læses af fjernstuderende via Zoom.


HOLD

Normal holdstørrelse: 15 studerende. Plads til 5 eksterne.


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TIDSPUNKT

2 semestre. 24 gange á 1,5 timer

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Odense.

ONLINE

Ja

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

8 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link