Musikhistorie

Underviser: Morten Øberg

Ud fra et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv behandles væsentlige perioder og stilfænomener i den rytmiske musiks historie. Eksempler fra andre musikkulturer og stilarter – samt andre kulturelle udtryk – inddrages til belysning af forskellige musikalske udviklingstendenser.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • besidde grundlæggende viden om væsentlige stilarter og perioder i den rytmisk musiks historie
  • kunne forstå og reflektere over almene musikhistoriske termer og begreber, som anvendes herhjemme og i udlandet
  • kunne anvende en række forskellige kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis
  • kunne opsøge og indsamle relevant viden inden for området
  • kunne formidle et musikhistorisk emne skriftligt og mundtligt overfor fagfæller og ikke-specialister
  • kunne indgå i musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde – med basis i musikhistorisk viden.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

Ud fra et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv behandles væsentlige perioder og stilfænomener i den rytmiske musiks historie. Eksempler fra andre musikkulturer og stilarter – samt andre kulturelle udtryk – inddrages til belysning af forskellige musikalske udviklingstendenser.

Der lægges vægt på:

  • musikanalyse ud fra en historisk vinkel
  • stilkendskab
  • overblik over nutidige stilarters ”rødder”, forskelle og indbyrdes relationer. – forskellige musikalske parametre.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning. Foredrag og diskussion – med inddragelse af musikeksempler (plader, cd’er, video), nedskrevne og mundtlige kilder samt i begrænset omfang noder. Ud over længere kronologisk sammenhængende forløb bliver der gennemgået emner af mere tematisk karakter.

OBS: Modulet kan læses af fjernstuderende via Zoom.


HOLD

Normal holdstørrelse: 15 studerende. Plads til 5 eksterne.


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TIDSPUNKT

2 semestre. 24 gange á 1,5 timer

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Odense.

ONLINE

Ja

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

8 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDNING

Hvis du ønsker at deltage i TVAERS-kurserne, så kan du tilmelde dig op til 2 kurser.

Inden kursusstart får du besked, hvis du er blevet tilbudt en plads på et af kurserne. 

Send en mail til caki@caki.dk