Støj – og materialets modstand

Underviser: Jakob Weigand Goetz

Kontaktperson: Morten Tandrup, mta@rmc.dk

Al musik er udtryk for den tid, den kommer fra. Og den bærer med sig sine egne koder i form af modstand / støj / friktion / resistens. Noget musik er fyldt med modstand, mens anden musik har meget lidt af det.

I dette modul vil vi:

* Undersøge hvad modstand i et lydmateriale vil sige, og hvad der skal til for at den skaber en merværdi i forhold til værket. Vi tager udgangspunkt i musikkens fem parametre: MELODI, HARMONI, KLANG, RYTME og FORM og ser på hvorledes komponister, sangskrivere og producere gennem tiden har skabt modstand i disse parametre.

* Gennemgå oplysningstidens musiktænkeres positioner og sammenligne disses udsagn med moderne kunstteorier ift. musikkens mulige rolle i dagens samfund. Med afsæt i Solvej Balle: “Det umuliges kunst” (2005) ser vi ligeledes på kunstens og musikkens udsigelsesmuligheder i moderne samfund.

* Fokusere på KLANG, SOUND OG STØJ, som de seneste 70 år har været et centralt udtryksmiddel inden for såvel partiturmusik, rock, electronica og lydkunst. Med afsæt i klanglige hovedværker hos György Ligeti, Jimi Hendrix, My Bloody Valentine, Oval/So og Alva Noto samt helt nykomponerede tracks, fx Kim Gordon, Tim Hecker, Jon Hopkins og Hanna Hartman (samt indspil fra klassen), vil vi tilbagevendende have en åben diskussion af, hvilken modstand der er indlejret i dagens samfund og hvorledes den afspejler sig i aktuelle værker.


FORUDSÆTNINGER
 • Interesse og nysgerrighed for auditiv analyse
 • Interesse og nysgerrighed for musikkens virkemidler
 • Erfaring med at komponere, arrangere og/eller producere musik er en fordel for det samlede udbytte

MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
 • Have viden om musikalske parametre og deres indbyrdes affinitet i analyseøjemed
 • Have viden om forskellige europæiske kunst- og musikteorier 1750-2021
 • Have kendskab til forskellige genrers æstetiske positioner og brug af modstand i materialet
 • Kunne analysere sig frem til produktion af konstruktiv modstand i eget materiale.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

Melodi, harmoni, klang (inkl. sound og støj), rytme, form, musikæstetik, -analyse, -psykologi, -sociologi, kunstteori samt komparative analyser ift. modstand i litteratur og


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Foredrag
 • Studenteroplæg
 • Debat
 • Praktiske øvelser

HOLD
Normalt 8-9 studerende.

BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulet i form af et såkaldt refleksionsessay på 5 normalsider. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Györgi Ligeti: Apparitions, Articulation, Atmosphères, Lontano

Knut Nystedt: Immortal Bach

– My Bloody Valentine: Come In Alone, To Here Knows When, In Another Way

– Oval: Szenariodisc2 + ovalprocess 0.4, 0.8, 11.1, 11,2

 

 I fællesskab vælger vi helt nye tracks til parametrisk analyse, fx:

– Tim Hecker: Radio Spiricom, Azure Azure, Black Refraction, Phantom On a Pedestal

– Jon Hopkins: Abandon Window, Collider, Form By Firelight, Singularity

Hanna Hartman: Att fälla grova träd är förknippat med risker

Kim Gordon: Sketch Artist, Air BnB

 

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentligt, forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link