Støj – og materialets modstand

Underviser: Jakob Weigand Goetz

Al musik er udtryk for den tid, den kommer fra. Og den bærer med sig sine egne koder i form af modstand / støj / friktion / resistens. Noget musik er fyldt med modstand, mens anden musik har meget lidt af det. I dette modul vil vi sammen undersøge, hvad modstand i materialet vil sige, og hvad der skal til for at den skaber en merværdi i forhold til værket. Vi tager udgangspunkt i musikkens fem parametre: MELODI, HARMONI, KLANG, RYTME og FORM og ser på hvorledes komponister, sangskrivere og producere gennem tiden har skabt modstand i disse parametre.

Vores hovedfokus vil være et nær studie af parametret KLANG (herunder sound og støj), som de seneste 70 år har været et centralt udtryksmiddel inden for såvel partitur musik, jazz, rock, electronica og lydkunst. Med afsæt i klanglige hovedværker hos György Ligeti, Miles Davis, My Bloody Valentine og Oval samt nyere værker af fx Tim Hecker, Jon Hopkins og Hanna Hartman og/eller indspil fra klassen, vil vi tilbagevendende have en åben diskussion af, hvilke muligheder vi som udøvende i dag har for at skabe spændende og nyskabende modstand og støj i materialet.


FORUDSÆTNINGER
 • Interesse og nysgerrighed for auditiv analyse
 • Interesse og nysgerrighed for musikkens virkemidler
 • Erfaring med at komponere, arrangere og/eller producere musik er en fordel for det samlede udbytte

MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
 • have viden om musikalske parametre og deres indbyrdes affinitet i analyseøjemed 
 • have kendskab til forskellige genrers æstetiske positioner og brug af modstand i materialet 
 • kunne analysere sig frem til produktion af konstruktiv modstand i materialet 

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • musikæstetik
 • musikpsykologi
 • musiksociologi
 • komparative analyser ift. modstand i litteratur og billedkunst

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Oplæg
 • Debat
 • Gruppearbejde
 • Praktiske øvelser

OBS: Modulet kan læses som fjernundervisning


HOLD
Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende.

BEDØMMELSE
 • Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et essay på 5 normalsider.  
 • Opgaven afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen. 

REFERENCER

Györgi Ligeti: Apparitions, Articulation, Atmosphères, Lontano 

– Miles Davis: Blue In Green, Round About Midnight, Riot 

– My Bloody Valentine: Come In Alone, To Here Knows When, In Another Way 

– Oval: Szenariodisc2 + ovalprocess 0.4, 0.8, 11.1, 11,2  

I fællesskab vælger vi helt nye tracks til parametrisk analyse som fx disse:

– Tim Hecker: Radio Spiricom, Azure Azure, Black Refraction, Phantom On a Pedestal 

– Jon Hopkins: Abandon Window, Collider, Form By Firelight, Singularity 

– Hanna Hartman: Att fälla grova träd är förknippat med risker 

Litteratur:

Alex Ross: The Rest Is Noise (2007), Henrik Marstal & Henriette Moos: Filtreringer (2001), David Toop: Ocean of Sound (1995), Thom Holmes: Electronic and Experimental Music: Technology, Music and Culture (2008) samt R. Murray Schafer: The Soundscape (1977). 

 

TIDSPUNKT

Et semester BA. Forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet