Operahistorie

Underviser: Mette Borg

Modulet præsenterer et inspirerende overblik over og nedslag i operahistorien og knytter an til bredere musik- og kulturhistoriske perspektiver i relation til de berørte epoker, personer og værker.


FORUDSÆTNINGER

Kompetencer og viden svarende til en kunstnerisk bachelor eller tilsvarende. Kendskab til scenekunst og/eller klassisk musik/kulturhistorie vil være en fordel.


MÅL

Ved afslutningen af faget forventes det, at den studerende:

  • har kendskab til hovedværker, librettister og komponister fra operahistorien
  • har kendskab til stiltræk og dramaturgiske og kompositoriske kendetegn i de forskellige historiske perioder
  • har kendskab til de historiske og kulturelle relevante sammenhænge i de pågældende perioder
UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Forelæsninger/oplæg

OBS: Kurset kan ikke tages online.


HOLD

Ca. 15. Plads til 2-3 eksterne.


BEDØMMELSE

Ikke relevant.


REFERENCER

Oplyses af lærer i forbindelse med modulet.

TIDSPUNKT

2 semester. (Endnu ikke skemalagt)

STED

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

0

SPROG

Engelsk

TILMELDNING

Hvis du ønsker at deltage i TVAERS-kurserne, så kan du tilmelde dig op til 2 kurser.

Inden kursusstart får du besked, hvis du er blevet tilbudt en plads på et af kurserne. 

Send en mail til caki@caki.dk