Operahistorie

Underviser: Mette Borg

Modulet præsenterer et inspirerende overblik over og nedslag i operahistorien og knytter an til bredere musik- og kulturhistoriske perspektiver i relation til de berørte epoker, personer og værker.


FORUDSÆTNINGER

Kompetencer og viden svarende til en kunstnerisk bachelor eller tilsvarende. Kendskab til scenekunst og/eller klassisk musik/kulturhistorie vil være en fordel.


MÅL

Ved afslutningen af faget forventes det, at den studerende:

  • har kendskab til hovedværker, librettister og komponister fra operahistorien
  • har kendskab til stiltræk og dramaturgiske og kompositoriske kendetegn i de forskellige historiske perioder
  • har kendskab til de historiske og kulturelle relevante sammenhænge i de pågældende perioder
UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Forelæsninger/oplæg

OBS: Kurset kan ikke tages online.


HOLD

Ca. 15. Plads til 2-3 eksterne.


BEDØMMELSE

Ikke relevant.


REFERENCER

Oplyses af lærer i forbindelse med modulet.

TIDSPUNKT

2 semester. (Endnu ikke skemalagt)

STED

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

0

SPROG

Engelsk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link