Multikanallyd til koncerter og lydinstallationer

I faget arbejdes praktisk og teoretisk med multikanalaudio. Den studerende introduceres til brug af multikanalslyd ved bl.a. live-koncerter og lyd-installationer.


FORUDSÆTNINGER

BA-uddannelse


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • Kan komponere og producere original multikanalsmateriale til afspilning eller live performance
  • Har kendskab til muligheder ved forskellige spatialiseringsmetoder
  • Er bekendt med psykoakustiske grundprincipper ii forbindelse med spatial lyd
  • Kan analysere, beskrive og identificere teknikker og metoder anvendt i spatial kompositionsmusik og af lyddesignere
  • Har erfaring med forskellige former for lyd-spatialisering i kunstneriske projekter

INDHOLD
  • Emnerne introduceres i en historisk kontekst og der arbejdes med spatial hørelse og psykoakustik, panoreringsformer (teori, implementering, begrænsninger) og aktuelle panoreringsredskaber
  • Der arbejdes teoretisk og praktisk med teknikker og metoder
  • Blandt andet med udgangspunkt i Klubscenens 36-kanals højttaleropstilling arbejdes der praktisk med at skabe akusmatiske værker samt live performances
  • Undervisningen er en kombination af oplæg, gennemgang af software og hardware, lyttesessioner samt kritiksessioner på stillede praktiske opgaver

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning


HOLD

10 studerende, max. 4 eksterne


BEDØMMELSE

Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt .


REFERENCER
TIDSPUNKT

Et semester på KA: 1. 2. 3. eller 4. semester

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet