Tværfaglige arrangementer indenfor film- og videomediet 

CAKI har støttet dette projekt, som er et initiativ til at skabe nye forbindelser mellem de kunstneriske uddannelser, der beskæftiger sig med filmmediet. Projektet er et pilotprojekt, der afprøver formatet ved tre forskellige arrangementer i hhv. Odense (DFK), Aarhus (DJK) og København (DDF/BKS). Under arrangementerne vil studerende på tværs af uddannelserne diskutere forskellige fremgangsmåder med filmmediet, med det for øje at facilitere en produktiv vidensdeling. De studerende håber, at initiativet kan leve videre efter de tre gange, da det vil medvirke til at opbygge relationer og forståelser, som kan bidrage til at skabe nye samarbejder allerede under uddannelsen.

Om projektets formål skriver de studerende selv:

’’Formålet med initiativet er at styrke forbindelsen blandt det skabende filmmiljø på de kreative uddannelser i Danmark. Vores ambition er, at hvis der kan skabes en styrket kontakt uddannelserne imellem, hvori der arbejdes med film- eller videomediet, vil der kunne skabes grobund for nye faglige udvekslinger og styrkede samarbejder på tværs af uddannelserne.

Under arrangementerne vil studerende på tværs af disse uddannelser diskutere forskellige fremgangsmåder med filmmediet for på den måde at sætte skub i en produktiv vidensdeling. Ambitionen er at skabe nye relationer kunstuddannelserne imellem som vil resultere i kontinuerlige tværkunstneriske vidensdeling og samarbejder, der vil række ud over arrangementerne selv.

Vi har tidligere erfaret gennem de mange møder og fælles arrangementer mellem Det Jyske Kunstakademi og Det Jyske Musikkonservatorium, at dette senere resulterede i konkrete samarbejder på tværs blandt de studerende på de to institutioner. Dette har både været dannelse af foreninger sammen, men ligeledes også samarbejder på konkrete værkproduktioner, hvor studerende fra akademiet og konservatoriet kunne bruge hinandens styrker. På samme vis håber vi at skabe dette indenfor film- og videomediet på de kunstneriske uddannelser. Som bekendt er dette felt typisk en holdsport, og derved ser vi et stort potentiale i at styrke forbindelserne mellem de forskellige aktører i landet som lige nu er ved at studere indenfor dette felt.’’

Foto: “L’Arrivée d’un train à La Ciotat (Louis Lumière, 1896)” 

Projekttitel:

Tværfaglige arrangementer indenfor film- og videomediet

Projektperiode:

Starten af 2019

Beløb:

CAKI har støttet med 15.000 kr.

Kontaktperson:

Mark Tholander
+ 45 22 81 74 73
marktholander@gmail.com

Projektteam:

Mark Tholander, Det Jyske Kunstakademi
Heidi Nikolaisen, Det Fynske Kunstakademi
Mathieu J. H. Hansen, Det Kongelige Danske Kunstakademi
Anne Falkesgaard Hansen, Den Danske Filmskole
Sophie D’Souza, Den Danske Filmskole