Stormøde

I forbindelse med publiceringen af ”De Kunstneriske Uddannelser – Forslag til en fremtidig organisering” blev der blevet taget initiativ til et fælles møde for de kunstneriske uddannelser.

Formål:

Projektet afholdes som et stormøde og en aktionsdag med workshops for alle danske kunstneriske videregående uddannelser, hvor der med udgangspunkt i kommissoriumets rapport, diskuteres de fælles udfordringer, de kunstneriske uddannelser står over. I fælleskab skal der formuleres visioner og udsagn for uddannelserne som et bidrag til debatten. Udsagnene vil blive malet på bannere, som vil hænge fra facaden på Charlottenborg.

Beskrivelse:

Stormødet blev rammen for en række workshops, hvor de studerende i fællesskab drøfter de udfordringer, som den nyligt udgivende rapport om uddannelsernes fremtidige organisering tager afsæt i. Desuden blev der indbudt til fri samtale, koncerter, oplæsninger, filmvisninger, ferniseringer og performances af nuværende og tidligere studerende fra de berørte institutioner (de kunstneriske uddannelser i Danmark). Målet med projektet var at få de studerende i fællesskab til at formulere indsigter og visioner, der kunne indgå som et bidrag i den forestående debat.

De studerende siger selv om projektet:

’’I lyset af den nypublicerede rapport fra Kulturministeriets kommissorium indkaldes studerende fra alle videregående kunstuddannelser til Stormøde. Aktionsdagen vil danne ramme for workshops, hvor vi som kender institutionerne indefra, sammen vil diskutere de reelle udfordringer som rapporten tager udgangspunkt i.”

“Med workshoppen ønsker vi at skabe dialog mellem de studerende på tværs af institutionerne, formulere nogle visioner og fælles udsagn om hvordan vi mener, at der bedst værnes om vores uddannelser. Vi ønsker at samles på tværs af uddannelsesinstitutioner og i fællesskab give vores bidrag til debatten.’’

’’Som studerende på de meget forskelligartede kunstneriske skoler som alle er impliceret i rapportens forslag, er vi sammen en kæmpe vidensressource. I dette samarbejde kan vi trække på hinandens viden og erfaring, og i fællesskab danne en stærk og kvalificeret stemme i debatten.’’

Læs mere om projektet på de studerendes facebook event.

Foto: Pernille Skov

PROJEKTTITEL:

Stormøde

PROEJKTPERIODE:

2017

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Unn Aurell Hansson
Unn.hansson@gmail.com
93 84 04 99

PROJEKTTEAM:

Martine Clarissa Theresa Connelly, Rytmisk Musikkonservatorium
William Andreas Wivel, Den Danske Filmskole
Runi Weihe, Forfatterskolen
Mark Tholander, det Jyske Kunstakademi
Ida Raselli, Det Kongelige Danske Kunstakademi