SDS – Sang, Dans og Spil

DVD-baseret undervisningsmateriale til faget SDS. En visuel stærk pilot-udgave som testes på brugere.

Formål

Projektet går ud på at undersøge, hvordan man bedst muligt kan præsentere undervisningsmateriale i faget Sang, Dans & Spil på en DVD. Derudover vil der blive lavet en supplerende CD og et hæfte.

Projektbeskrivelse

Sang, Dans & Spil (SDS) er en form for musikundervisning hvor man arbejder med de tre elementer på samme tid. SDS er et hovedfag for studerende på Musik og Bevægelseslærer-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Da der her både arbejdes med musik og bevægelse, er det oplagt at bruge levende billeder til formidling af materialet.

DVD´en er velegnet til undervisningsbrug fordi den i modsætning til VHS, gør det nemt at springe frem og tilbage mellem de forskellige arrangementer, når man skal tjekke noget ud, eller huske hvordan en bestemt rolle var.

Der findes på nuværende tidspunkt intet undervisningsmateriale i SDS. Derfor skal der eksperimenteres med hvordan øvelser og arrangementer, bliver præsenteret bedst muligt i dette fag. Der vil blive eksperimenteret med hvordan musik, billede og grafik indvirker på hinanden og hvordan der opnås samarbejde og sammenspil.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Produktet der er blevet en slags musikvideo der tager udgangspunkt i pædagogisk formidling, er resultatet af at en fotograf, to klippere, en designer, en komponist, en lydtekniker, 5 dansere og 10 musikere, der på skift og nogle gange i munden på hinanden, har været kreative og udviklet/ fremført hinandens ideer.

PROJEKTTITEL:

SDS – Sang, Dans og Spil

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Rune Thorsteinsson
+45 28 30 35 74
rune@runethorsteinsson.dk

PROJEKTTEAM:

Rune Thorsteinsson, Rytmisk Musikkonservatorium

Flere