Sangskrivning med fokus på tekst

Underviser: Kristina Holgersen

Kontaktperson: Signe Bisgaard, signe@musikkons.dk

I faget arbejdes dels praktisk med tekstskrivning og kreative skriveøvelser og dels teoretisk med viden om tekst, form og analyse.

Den studerende opbygger et sprog til feedback og kritisk refleksion, og undersøger gennem faget sit eget personlige sprog, som passer til den studerendes kunstneriske praksis.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

TBA


UNDERVISNINGSSPORG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet


ECTS

5


FORUDSÆTNINGER

Erfaring med tekst- el. sangskrivning


MÅL

At den studerende ved afslutning af modulet:

  • Kan udtrykke sig relevant og personligt i tekster
  • Har erfaring med metoder til tekstskrivning og kan omsætte dem til egen praksis
  • Er bekendt med teorier om lyrik, prosa og tekstanalyse
  • Behersker kritiske og analytiske tilgange til tekstskrivning
  • Kan håndtere komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i kunstneriske processer.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

  • Kreative skriveøvelser
  • Teoretisk viden om tekst, form og analyse
  • Feedback
  • Kritisk refleksion

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning


HOLD

6-9 personer


BEDØMMELSE

Bestået / ikke-bestået


LÆSE/LYTTE-REFERENCER

TBA

TIDSPUNKT

TBA

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis der er ikke-dansktalende deltagere

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link