Musiknotationens kulturhistorie

Underviser: Mads Emil Dreyer

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

I dette modul vil vi beskæftige os med nodesprogets historiske udvikling fra tidlig middelalder frem til det 21. århundrede. Vi vil bl.a. se nærmere på notationspraksisser inden for både den vestlige klassiske musiktradition, tabulatur, becifringer, piano rolls og grafisk notation – herunder værker af eksempelvis Hildegard von Bingen, Igor Stravinskij, John Cage, Conlon Nancarrow, Else Marie Pade. Simon Steen-Andersen og Laura Toxværd. Dette vil vi bruge som afsæt til at kigge på musiknotation i et udvidet felt, hvor moderne indspilningsteknologier og digitalisering har banet vej for nye metoder til bevarelse og reproduktion af musikværker.

Vi vil se på, hvordan disse teknologier har påvirket de musikalske dannelsesidealer og magtstrukturer i og omkring skabelsen af musik, samt hvordan komponister på tværs af genrerne i dag arbejder med at fastholde og formidle deres værker i grafisk form. I løbet af modulet vil den enkelte studerende stifte bekendtskab med et bredt udsnit af den noterede musikhistorie samt udvikle redskaber til at orientere sig i nedskrevet musik.


FORUDSÆTNINGER

Et elementært kendskab til nodesproget og dets bestanddele er en fordel, men ikke et krav.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal deltagerne:

  • have et bredt kendskab til musiknotation i både et historisk og nutidigt perspektiv
  • være i stand til at danne sig overblik over et musikalsk værk i nedskrevet form
  • kunne benytte fagterminologi i formidlingen af et stykke nedskrevet musik.

INDHOLD
  • Indføring i forskellige notationspraksisser i både en historisk og samtidig kontekst.
  • Analyser af et udsnit af værker, der til sammen danner en repræsentativ ramme for musiknotationens udviklingshistorie.

NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)


ECTS

2,5 ECTS


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Oplæg fra de studerende
  • Hjemmearbejde i form af tekstlæsning og analyser

HOLD

Normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast med en varighed på 10 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal være indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere opgaven på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.

 


REFERENCER

I modulet vil vi bl.a. benytte os af følgende litteratur og værker:

James Grier: Musical Notation in the West

Linda Lusk/Tom Gerou: Essential Dictionary of Music Notation

Theresa Sauer: Notations 21

 

Hildegard von Bingen: Diverse værker

J.S. Bach: Brandenburger-koncerterne 1-6

Beethoven: Symfoni nr. 3

Fanny Hensel: Klavertrio, op. 11

Stravinskij: Le Sacre du printemps

Ligeti: Articulation + Lontano

Conlon Nancarrow: Studies for Player Piano

John Cage: Aria

Galina Ustvolskaya: Klaversonater 1-6

Cathy Berberian: Stripsody

Iannis Xenakis: Psappha

Else Marie Pade: Faust

Kaija Saariaho: …à la Fumée

Hans Abrahamsen: Schnee

Simon Steen-Andersen: Black Box Music

Laura Toxværd: Barking

 

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5 ECTS

SPROG

Dansk / evt. engelsk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link