Ved ENTRE DEBAT LIVE taler vi om den interagerende og dialogskabende kunstner og dennes påvirkning af og på det omgivende samfund. I den ramme undersøger vi begreberne kvalitet og relevans i forhold til omverdensforståelse og det kunstneriske medborgerskab i et bredere perspektiv omkring de kunstneriske uddannelser.

Som undervisere på en kunstskole må vi spørge os selv, hvad kvalitet og relevans er i den kunstneriske praksis og virksomhed, og hvorledes dette stiller sig i relationen til en omverden.

For at understøtte og udvikle disse refleksioner har vi inviteret en række aktører, der på forskellig vis er i berøring med kunstnerens arbejdsmarked, til at drøfte spørgsmålet om omverdensrelationer i den kunstneriske praksis og den kunstneriske virksomhed.

Begivenheden er åbnet for alle interesserede, men der er begrænset antal pladser, og undervisere fra de videregående kunstneriske uddannelser har fortrinsret.

Samtalerne bliver live streamet, og det vil være muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere undervejs.

Link til stream: https://youtu.be/RHvPTOKYE4s

Den fysiske begivenhed finder sted på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen d.3. november 2020 kl. 10.00 – 15.30

PROGRAM FOR ENTRE DEBAT LIVE

10.00-10.15    Velkommen!

Entreprenørskab som vidensområde på kunstskolerne

Keld Hosbond, Det Jyske Musikkonservatorium & Pernille Skov, CAKI

 

10.15 – 11.15 Debatoplæg

Om kvalitetsbegrebet 

Jorunn Veiteberg er forsker og medlem af Norsk Kulturråd siden 2016

Kvalitetsbegrebet og mangfoldighed ud fra et akademisk perspektiv.

Kvalitet og relevans i Statens Kunstfond 

Lars Seeberg, formand for Scenekunstudvalget i Statens Kunstfond

Om styrelses- og kunstfondsperspektivet på kunstnerisk kvalitet og relevans. 

Kunstneren som dialogpartner 

Anna Weber Henriksen, medgrundlægger af Spirefestival

Et blik på, hvordan kvalitet og relevans kan udfolde sig i samarbejdet mellem kunstner og kommune.

11.15 – 11.30     Kaffepause

11.30 – 12.15     Fælles samtale:          Det bevægelige kvalitetsbegreb

12.15   – 13.00    Frokost

 

13.00 – 14.00      Debatoplæg 

Værkets kvalitet for en omverden 

Katrin Quist-Møller, produktionsselskab Made By Us

Omverdensrelationer og medborgerskab i et produktionsselskab – og det nye entreprenørskabsfag på Filmskolen.

Kulturelt og kunstnerisk entreprenørskab 

Rasmus Stolberg (Efterklang, The Lake, Brodie Sessions)

Relationen mellem den kunstnerisk virksomhed og et kulturelt entreprenørskab.

Kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed 

Christina Wilson, konsulent i Bikuben Fonden og selvstændig konsulent

Betydning af kunstnerisk kvalitet og relevans i relation til en omverden

14.00 – 14.15             Kaffepause

14.15 – 15.00             Fælles samtale:          Kunstnerisk Medborgerskab

 

15.00 – 15.30             Opsamling og ENTRE 2.0

Keld Hosbond, Det Jyske Musikkonservatorium & Pernille Skov, CAKI

OM OPLÆGSHOLDERNE
Jorunn Veiteberg

Kvalitetsforståelser og de kulturpolitiske rammevilkår – praktiske erfaringer fra Norge

Kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet er et grundlæggende kriterium for det norske Kulturråds bevillingspraksis, men kvalitet er ikke en entydig eller ubevægelig størrelse. Kulturrådet har som målsætning af være en arena for en åben og levende diskussion om kvalitetsbegrebet og om, hvad der definerer kvalitet i kulturen til en hver tid. Når kvalitet diskuteres, vil det altid handle om sider ved det enkelte projekt, men også̊ om konteksten det bliver til og skal gennemføres i. Spørgsmål omgeografisk diversitet, mangfoldighed i publikum og rammebetingelser er bl.a. en del av diskussionenJorunn Veiteberg er kunsthistoriker, kurator og forfatter. Veiterberg er Ph.D. og dr. phil. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, Norge, hun var udpeget medlem af Norsk Kulturråd 2016-2019. Jorunn har skrevet og redigeret 24 bøger og bidraget med artikler til en lang række internationale antologier og tidsskrifter.  

Lars Seeberg

Lars Seeberg har været involveret i den internationale kunst og kulturscene i mere end 30 år. I Danmark har Lars bl.a. været generalsekretær i H.C. Andersen 2005 Fonden og for Aarhus Festuge. Han arbejder i dag internationalt som rådgiver for teatre, multikulturelle mødesteder og fundingprogrammer. Lars Seeberg er formand for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst.  

Anna Weber Henriksen

Anna Weber Henriksen er billedkunstner og med-grundlægger af Spirefestival. Siden 2010 har Spirefestival inviteret kunst- og kulturinteresserede fra hele landet ‘ud på landet og ind i kunsten’. Festivalen arbejder med et tværkunstnerisk program, der sidestiller koncertoplevelser med billede- og installationskunst, litteratur, video, teater og performance. Festivalen har en bæredygtig profil, der blandt andet udtrykkes gennem egen økologiske køkkenhave, der leverer grøntsager til festivalens køkken. Spirefestival har gennem årene udviklet og konsolideret deres samarbejde med Holbæk kommune. Festivalens samarbejdsrelationer vil være udgangspunktet for samtalen i forbindelse med ENTRE DEBAT LIVE.

Anna Weber Henriksen er billedkunstner og uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2018. Hun driver i dag sin egen kunstneriske virksomhed.

Made By Us

Birgitte Fredsby, Ulla Hasselbalch og Katrin Quist-Møller er partnere I Made By Us – en virksomhed, der har som erklæret mission at gøre passive brugere til aktive medbrugere. Det udlever de gennem bl.a. film og tv-produktioner, hvor de arbejder efter devisen om, at inddragelsen af målgruppen er hele forudsætningen for, at de kan ændre noget med deres virksomhed. Og så er Made By Us blevet hyret af Filmskolen til at udvikle skolens entreprenørskabsfag i de nye studieordninger.Birgitte Fredsby, Ulla Hasselbalch og Katrin Quist-Møller har alle mere end 20 års erfaring indenfor strategisk kommunikation, konceptudvikling, tv- og filmproduktion i både reklame- og tv-branchen. 

Rasmus Stolberg

Rasmus Stolberg er bassist og manager i bandet Efterklang. Sammen med Efterklang startede han pladeselskabet Rumraket, da gruppen udgav deres debut-ep ’Springer’ i 2003. I dag udgives Efterklang af det engelske pladeselskab 4AD og de er som sangskrivere tilknyttet forlaget Sony/ATV, men det er stadig Rumraket, der producerer, ejer og licenserer Efterklangs musik. Stolberg er også medgrundlægger af The Lake Radio og Fonden The Lake; han er med-initiativtager til Badesøen Festival og Brodie Sessions, og en aktivt all-round kulturel entreprenør.Rasmus Stolberg er uddannet Music Manager fra Rytmisk Musikkonservatorium.  

Christina Wilson

Christina Wilson er formand for bestyrelsen på Museet for Samtidskunst og bestyrelsesmedlem på Brandts. Hun har også siddet i bestyrelsen for Det Kgl. Teater og i Etisk Råd, været programdirektør for Art Week Cph, og så er hun konsulent for Atelierprogrammet i Bikubenfonden og i Overgadens INTRO-program. Derudover arbejder hun som selvstændig konsulent med fokus på opbygning af den kunstneriske virksomhed, og så er hun aktuelt i gang med at skrive en bog om kunstnerens arbejdsliv. Christina Wilson er uddannet i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har en diplomuddannelse i kulturledelse.

Tilmelding

For tilmelding til dagen, skriv til caki@caki.dk

Angiv venligst om du ønsker at deltage ved fremmøde eller via live stream samt hvilken skole, du er tilknyttet (hvis nogen).

For spørgsmål, kontakt pernille@caki.dk

PRAKTISK

ENTRE DEBAT LIVE afholdes på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen og er for alle undervisere ved de kunstneriske uddannelser. Det er gratis at deltage, men du bedes tilmelde dig ved at sende en mail til caki@caki.dk

Hvis din skole ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse på symposiet, er det muligt at få dine transportudgifter dækket. For mere info, send en mail til pernille@caki.dk eller ring til Pernille Skov +45 27 37 75 67.

Følg med her på siden for opdateret program.

 

LIVE STREAM FRA DAGEN

Se eller gense ENTRE DEBAT LIVE her.

ENTRE

Læs mere om ENTRE-indsatsen og arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser her.

For mere information, kontakt pernille@caki.dk

KONTAKT

pernille@caki.dk // +45 27 37 75 67