Ved ENTRE DEBAT LIVE taler vi om den interagerende og dialogskabende kunstner og dennes påvirkning af og på det omgivende samfund. I den ramme undersøger vi begreberne kvalitet og relevans i forhold til omverdensforståelse og det kunstneriske medborgerskab i et bredere perspektiv omkring de kunstneriske uddannelser.

Som undervisere på en kunstskole må vi spørge os selv, hvad kvalitet og relevans er i den kunstneriske praksis og virksomhed, og hvorledes dette stiller sig i relationen til en omverden.

For at understøtte og udvikle disse refleksioner har vi inviteret en række aktører, der på forskellig vis er i berøring med kunstnerens arbejdsmarked, til at drøfte spørgsmålet om omverdensrelationer i den kunstneriske praksis og den kunstneriske virksomhed.

Begivenheden er åbnet for alle interesserede, men der er begrænset antal pladser, og undervisere fra de videregående kunstneriske uddannelser har fortrinsret.

Samtalerne bliver live streamet, og det vil være muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere undervejs.

Den fysiske begivenhed finder sted på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen d.3. november 2020 kl. 10.00 – 16.00

ENTRE DEBAT LIVES OPLÆGSHOLDERE
Jorunn Veiteberg:

Kvalitetsforståelser og de kulturpolitiske rammevilkår – praktiske erfaringer fra Norge

Kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet er et grundlæggende kriterium for det norske Kulturråds bevillingspraksis, men kvalitet er ikke en entydig eller ubevægelig størrelse. Kulturrådet har som målsætning af være en arena for en åben og levende diskussion om kvalitetsbegrebet og om, hvad der definerer kvalitet i kulturen til en hver tid.  

Når kvalitet diskuteres, vil det altid handle om sider ved det enkelte projekt, men også̊ om konteksten det bliver til og skal gennemføres i. Spørgsmål omgeografisk diversitet, mangfoldighed i publikum og rammebetingelser er bl.a. en del av diskussionen 

Jorunn Veiteberg er kunsthistoriker, kurator og forfatter. Veiterberg er Ph.D. og dr. phil. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, Norge, hun var udpeget medlem af Norsk Kulturråd 2016-2019. Jorunn har skrevet og redigeret 24 bøger og bidraget med artikler til en lang række internationale antologier og tidsskrifter.  

Christina Wilson:
Lars Seeberg:

Tilmelding

For tilmelding til dagen, skriv til caki@caki.dk

Angiv venligst om du ønsker at deltage ved fremmøde eller via live stream samt hvilken skole, du er tilknyttet (hvis nogen).

For spørgsmål, kontakt pernille@caki.dk

PRAKTISK

ENTRE DEBAT LIVE afholdes på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen og er for alle undervisere ved de kunstneriske uddannelser. Det er gratis at deltage, men du bedes tilmelde dig ved at sende en mail til caki@caki.dk

Hvis din skole ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse på symposiet, er det muligt at få dine transportudgifter dækket. For mere info, send en mail til pernille@caki.dk eller ring til Pernille Skov +45 27 37 75 67.

Følg med her på siden for opdateret program.

 

TILMELDNING

ENTRE DEBAT LIVE afholdes på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen og er for alle undervisere ved de kunstneriske uddannelser.

Det er gratis og deltage, men du bedes tilmelde dig ved at angive deltagelse ved fremmøde eller live streamning på mail til caki@caki.dk

PROGRAM

TBA

ENTRE

Læs mere om ENTRE-indsatsen og arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser her.

For mere information, kontakt pernille@caki.dk

KONTAKT

pernille@caki.dk // +45 27 37 75 67