BOXPARK COPENHAGEN

Med fokus på manglende boliger til studerende blev innovative løsninger skabt igennem tværfaglig erfaringsudveksling af studerende fra Performance Design og KADK.

Formål

BOXPARK COPENHAGEN er et tværkunstnerisk installationsprojekt mellem studerende ved Performance Design, Roskilde Universitet og studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Projektet satte fokus på manglende studieboliger via en offentlig containerinstallation, der appellerer til innovative og kreative boligløsninger. 

Beskrivelse

Via. et tværkunstnerisk samarbejde satte BOXPARK COPENHAGEN fokus på, at der skal skabes bedre boligforhold for landets studerende. Med offentlige installationer på Carlsberg og Vor Frue Plads viste BOXPARK COPENHAGEN, hvordan containere kan ombygges til midlertidige studieboliger.

Projektet dannede grobund for en gensidig erfaringsudveksling mellem de involverede studerende, der fik indblik i hinandens faglige arbejde. Gennem en fælles kreativ proces blev der desuden åbnet op for en fælles kommunikation, netværksdannelse og fremtidige samarbejdsmuligheder.

De studerende udtaler selv om projektet

”Vi ønsker med vores installation at inspirere til nytænkning af mulige løsninger på de studerendes boligsituation. At vores installation skal fungere som en inspirerende ramme når studerende og politikere mødes i en dialog om problemstillingen.”

”Med vores installation vil vi få arkitekt- og designstuderende med i processen, og klarlægge deres ønsker i forbindelse med udformningen af en midlertidig studie by. Samarbejdspartnerne fra de kreative skoler er et vigtigt element i tilførslen af det kreative aspekt af vores installation.”

Billeder fra BOXPARK projektet

PROJEKTTITEL:

BOXPARK COPENHAGEN

PROJEKTPERIODE:

2013 

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 7500 kr.

KONTAKTPERSON:

Nana Senderovitz
+ 45 61 66 62 91
nana@senderovitz.dk

PROJEKTTEAM:

Nana Senderovitz, Performance Design, Roskilde Universitet
Jacob Utzon, Performance Design, Roskilde Universitet
Anne Nielsen, Performance Design, Roskilde Universitet
Arkitekt- og designstuderende ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

HVOR OG HVORNÅR:

Containerinstallationen kunne opleves på en offentlig udstilling den 26. oktober 2013 på Carlsberg samt på Vor Frue Plads den 14. november 2013.