(Blank) Banquet

(Blank) Banquet fokuserer på metoden som arbejdsredskab. Der indsamles materiale som bearbejdes gennem refleksion og produktion i samarbejde mellem de forskellige fagområder. De forskellige metoder undersøges, både på det teoretiske og praktiske plan.

Formål

Det første projekt tager udgangspunkt i en undersøgelse af teatret som medie. Det sker igennem udforskning af forskellige måder at fortælle en historie på, samt overvejelser over handlingsforløb til publikums indflydelse. Hovedfokus ligger på scenografien, brugt på en måde så den ikke blot fremstår som en accentuering af en handling, men bliver handlingsskabende. Ønsket er, at udvikle teater- og interaktive installationer, hvor det digitale og det performative bliver blandet.

Projektbeskrivelse

1. Hver anden uge præsenteres en opgave. Alle er med til at udforme opgaven, men den skal forholde sig til de repræsenterede fags arbejdsmetoder. Eksempelvis at komponisten arbejder med arkitektens værktøjer, eller koreografen med animatorens.

2. Hver anden uge samles materiale ind til den opgave der er blevet stillet, f.eks. gennem fotografi, film, 3d modulering, besøge en slikfabrik, er ude på en losseplads eller kigger på stjerner fra Rundetårn. Her er frit løb for inspirationen.

3. Hver tredje uge bearbejdes og reflekteres der over det indsamlede materiale. Man fastholder det i en tekst, holder små oplæg for hinanden, producerer et produkt og på den måde nærmes det endelige udtryk.

4. Den endelige udformning er støbt sammen af alle de tanker, der er samlet under processen og bliver realiseret et sted i København.

(Blank) Banquet lukker ikke, og pakker ikke sammen, men er et projekt, der fortsætter i en anden kontekst, med et andet fokus. Parentesen er altid parat til at blive fyldt ud med et nyt projekt.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Den tværfaglige sammenslutning er et vigtigt fundament for projektet og den består således af personer med kompetencer indenfor arkitektur, komposition, kunst, performance design, dans, og kunsthistorie. Udover disse fag inddrages også andre faggrupper såsom psykologi, biologi, fysik og andre grundforskningsprægede grupper.

PROJEKTTITEL:

Blank (Banquet)

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Cameline Bolbroe
+45 21 91 40 95
cameline@mail.com

 

PROJEKTTEAM:

Cameline Bolbroe, KADK, Arkitektskolen
Louise Steiwer, Kunsthistorie, Københavns Universitet
Lars Kynde, Rytmisk Musikkonservatorium
Tonje Alice Madsen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedskolen
Elin Eyborg Lund, KADK, Arkitektskolen
Marie Frederiksen, Den Danske Scenekunstskole, Performance design
Mikkel Nielsen, KADK, Arkitektskolen
Camilla Duus, Den Danske ScenekunstskolePerformance design