Animisme & Objekter

Et tværfagligt projekt med intentionen om at finde en arbejdsmetode mellem dokumentarinstruktøren og billedkunstneren samt deres to medier; dokumentarfilmen og skulpturen, der kan lede frem til en fælles udtryksform.

Formål

Animisme & Objekter er en undersøgelse af sibiriske jægeres særlige objektforståelse afledt af deres naturreligion, animisme. Med en ekspedition til den sibiriske tajga ønsker de studerende William Wivel (Filmskolen 1. år, Dokumentarinstruktør) og Søren Rye (Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, 1.år) at undersøge de lokale jægeres forhold til “objektet” og sætte denne i forbindelse med en vestlig kunstopfattelse til en udstilling/præsentation i Danmark med video og skulptur.

Udstillingsstedet er ikke fastlagt endnu, og de studerende overvejer at sætte udstillingen op et sted, som ikke normalt er et udstillingssted, for ikke at placere projektet i en klassisk billedkunstnerisk ramme. De undersøger bl.a. muligheden for at arbejde med biografrummet som en platform for både film og skulpturelle genstande. Ud over en fremvisning af værket vil de studerende holde et oplæg om den tværæstetiske og tværfaglige proces bag projektet, som tilrettelægges i samarbejde med CAKI.

De studerende skriver selv om projektet

”Det der er drivkraften for projektet at finde en arbejdsmetode, hvor to udtryksformer, skulptur og video, bringes i spil sammen. Gennem den tværfaglige tilgang afprøves mulighederne ved filmmediet og skulpturen som en fælles udtryksform, så projektet kan tilskynde til nye måder at arbejde tværmedialt på. Med det tværfaglige samarbejde er der et ønske om at tænke de discipliner vi tager i brug (skulptur og video) i en udvidet ramme.”

”Det tværmediale er en nødvendighed for projektet, fordi det må dokumenteres på video hvordan skulpturerne/objekter “er i live” blandt jægerne. Det tværfaglige er altså forbundet med selve projektets form og udgangspunkt. Arbejdet vil indbefatte projektudvikling, research og forberedelser til rejsen, kameratests, logging og redigering af videomaterialet, installering i udstillingsrummet, tekstskrivning og meget mere. En dobbeltrolle, hvor vi lader den ene parts fagområder og idéer afløse den andens.”

Det tværmediale og tværæstetiske krydsfelt er et område, CAKI mener har relevans for alle studerende ved medlemsskolerne, uafhængig af partikulære kunstneriske medier. Desuden vil projektets antropologiske karakter gøre det mere tilgængeligt og åbent for alle med interesse i andre kulturer. 

Projektet blev indstillet til støtte med 15.000 kr.

 

Projektteam

William Wivel, Den Danske Filmskole
Søren Rye, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskole

Kontakt

Søren Rye

28 25 58 61

sorenrye@me.com

 Foto: yakutiaphoto.com