SANGSKRIVNING

Underviser: Katrine Stocholm

Kontaktperson: Signe Bisgaard, signe@musikkons.dk

I faget arbejdes dels praktisk med tekstskrivning og kreative skriveøvelser og dels teoretisk med viden om tekst, form og analyse.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


LÆRINGSMÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

  • Kunne udtrykke sig relevant og personligt som sangskriver
  • Have erfaring med metoder til sangskrivning og kan omsætte dem til egen praksis
  • Behersker kritiske og analytiske tilgange til sangskrivning
  • Kan håndtere komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i kunstneriske processer

INDHOLD

Der arbejdes med grundlæggende værktøjer inden for sangskrivning, herunder tekst, melodi, harmonisering og akkorder. Der arbejdes praktisk med sangskrivning og gives kollegial supervision og feedback.


UNDERVISNINGS OG ARBEJDSFORMER

Gruppeundervisning


HOLDSTØRRELSE

6 – 8 studerende


BEDØMMELSE

På en, af underviseren, udmeldt dato afleveres der 3 sange – selvstændigt udarbejdet af den studerende i forbindelse med undervisningsforløbet. Der udarbejdes ligeledes en rapport, der kort redegør for hver enkelt sang og arbejdet med den.

Evaluering i form af en samtale på 20 minutter om de indleverede sange og tilhørende rapport. Evalueringen ligger som en del af slutningen af undervisningsforløbet.Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt.


REFERENCER

HVORNÅR

Tirsdage 12-14 (10 sessioner)

STED

Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA

ECTS

5

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link