Kontraktforhandling for kunstnere

En mundtlig aftale eller et håndtryk er ikke nok, hvis du vil undgå misforståelser. CAKI giver dig her en række råd til, hvad du som kunstner eller kreativt udøvende bør være opmærksom på, når du skal have dine skriftlige aftaler i hus.

”Kan du liiiige give den et skud mere?” Du sidder på sjette rette-runde, og den opgave, der var ”mega hurtig” og ”super nem” har vist sig at være langt mere tidskrævende end du overhovedet havde forestillet dig. Omsat til timesats svarer de 5.000 kroner, du får i honorar, i hvert fald ikke til mere end en underbetalt praktikants. Problemet er bare, at opgaven blev aftalt over en hurtig telefonsamtale, og du nu sidder tilbage med løse ord og en følelse af at blive snydt.

Den følelse kan mange kunstnere og kreative freelancere formentlig genkende. Scenariet understreger da også en særdeles væsentlig pointe: Sørg for at have klaret aftaler om dine løn- og arbejdsforhold – og sørg for at have dem på skrift. Og dét er uanset om det drejer sig om vennetjenester, freelanceopgaver eller længerevarende projekter.

Overvej fire forhold:

Alle der indgår i et forhold, hvor en part køber dine ydelser for en kortere eller længere periode, har krav på en kontrakt. Og selve kontraktforhandlingen er faktisk den bedste situation, du har til at prissætte og forventningsafstemme. Inden du sætter dit navn på noget, anbefaler CAKI, at du som minimum overvejer fire forhold:

 • Forventningsafstemning
 • Vilkår
 • Prissætning
 • Kontrakt

Forventningsafstemning: Hvad skal leveres?
Definér begge parters formål, ønsker og behov. Lav en opgavebeskrivelse, der er så præcis og snæver som muligt. Her skal alle former for arbejdsydelser drøftes som fx research og antal tilgængelige rette-runder. En god og præcis projektbeskrivelse kan vise sig afgørende, hvis der opstår strid mellem parterne.

Vilkår: Hvilke vilkår skal opgaven foregå under?
Definér opgavens omfang ud fra mål, omfang/varighed, deltagere, produkt og ydelse, deadline, pris, betalingstidspunkt og særlige hensyn, der bør tages i betragtning. Alle vilkår justeres i forhold til prisen og den specifikke opgave.

Prissætning: Hvad er det værd?
Definér opgavens pris. Mange kender ikke værdien af kunstneriske ydelser og inventioner, så du skal kunne vise og formulere for kunden, hvad du er værd. Sæt dig derfor ordentligt ind i, hvad dine ydelser koster ved at sammenligne med, hvad andre i din branche tager for samme ydelser, og tjek med dit fagforbund.

Husk desuden, at værdi kan være mange ting. Er lønnen lav, kan du i stedet forhandle om arbejdstid, fleksibilitet, arbejdssted, ferie, barsel, pension og andre goder.

Kontrakten: Få aftalen i hus
Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens ansvar at lave en fyldestgørende kontrakt. Har arbejdsgiveren en overenskomst, er det forholdsvis simpelt, da man benytter overenskomstens standardkontrakt. Bliver du ansat af en arbejdsgiver uden en overenskomst, skal du være opmærksom på de ting, der ikke står i kontrakten. For de ting er som regel ikke gældende.

Find din standardkontrakt:

CAKI anbefaler, at du altid skeler til dit fags standardkontrakter. Standardaftalerne passer naturligvis ikke på enhver situation, men skal tilpasses. Er du medlem af et fagforbund, står forbundet som regel til rådighed og kan hjælpe dig med at udforme den konkrete kontrakt.

 

I infoboksene finder du links til en række standardkontrakter

FOR FILMINSTRUKTØRER OG -SKABERE

(via Danske Filminstruktører)

 • Udviklingsaftale
  Standardkontrakt for udvikling af idé mellem instruktør og producent
 • Spillefilmsaftale
  Standardkontrakt mellem instruktør og producent ang. instruktion af spillefilm
 • Dokumentarfilmsaftale
  Standardkontrakt mellem instruktør og producent ang. instruktion af dokumentarfilm
 • New Danish Screen
  Standardkontrakt mellem instruktør og producent under New Danish Screen-ordningen
 • Kortfilmsaftale
  Standardkontrakt mellem instruktør og producent ang. instruktion af kortfilm
 • Tv-produktion
  Standardkontrakt mellem instruktør og producent vdr. instruktion af en Tv-produktion
FOR MUSIKER, KOMPONISTER OG SANGSKRIVER

(Materiale via Dansk Musiker Forbund og DJBFA)

FOR SCENEKUNSTNERE 

(via Dansk skuespillerforbund)