7.488 MIO. KR. TIL KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED PÅ DE SYV VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSER

Digitale spil og animation som pædagogik, hybridfilm som billedsprog, samfundsfortællingens kunst og deltagelse i samtidsmusik og lydkunst – det er blot nogle af de 17 projekter, der netop har modtaget støtte fra Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske uddannelser.

Igen i år viser de mange kvalificerede ansøgninger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som et vigtigt felt for nyskabende projekter, kunstpædagogik og kunstnerisk innovation inden for de videregående kunstneriske uddannelser. Årets KUV-projekter vil lede til nye kunstneriske metoder og viden om kunstens rolle i et samfund i konstant udvikling, og projekterne vil over tid udkomme offentligt på mangfoldige måder. Det gælder både i projekterne inden for de individuelle kunstfelter som for de tværfaglige samarbejder.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er en vigtig del af vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelserne. KUV-puljen giver mulighed for, at undervisere gennem kunstnerisk praksis kan udforske, videreudvikle og reflektere over nye arbejdsmåder og metoder i egen kunstneriske og kunstpædagogiske praksis.

Over de seneste ti år har de syv institutioner oplevet en kontinuerlig positiv udvikling af feltet for den praksisbaserede kunstneriske forskning, og KUV har udviklet sig til at være væsentlig for vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser i Danmark. De seneste år har der blandt ansøgerne særligt været udtrykt interesse for at udvikle den kunstneriske praksis og kunstpædagogiske greb i forhold til tidens store udfordringer, bl.a. i forhold til et bredt bæredygtighedsbegreb såvel som kunstens rolle i samfundet.

Baggrund

Midlerne i KUV-puljen fordeles af KUV-udvalget, som er nedsat af kulturministeren. Puljen og betjeningen af KUV-udvalget har i år været varetaget af Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der i perioden 2011-2024 har været fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelser.

Der var ansøgningsfrist til puljen 1.12.2023. Der er modtaget i alt 26 ansøgninger med en samlet projektsum på 19.230.443 kr. Heraf udgør 5.034.140 kr. egenfinansiering, mens KUV-puljen er søgt om 12.315.980 kr. Der har iflg, årets politiske aktstykke været 7.5 mio. i puljen, der skal fratrækkes udgifter til KUV-udvalget.

Læs mere om KUV-puljen

Bevillinger KUV-puljen 2023

                                                                                                                                  

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

 1. Det spøker i hele huset – maleri i et klasseperspektiv
 2. Let’s Play: Digital games and animation as modes of pedagogy
 3. The Flat and The Round (The Conclusion)
 4. Luminous Algorithms: Deciphering the Ethereal Data of AI through Analogue Photography
 5. Currents: Oceanic Cosmologies, Sustainability, Commons, and Infrastructures of Compassion (del 3)
 6. Dragt arkæologi – Beklædning som sprog og materiel aflejring
 7. Landskab og liminalitet
 8. Diffracting the Copenhagen Interpretation: towards non-local collaborative art practices (med prjk.9)

Rytmisk Musikkonservatorium

 1. Diffracting the Copenhagen Interpretation: towards non-local collaborative art practices (med prjk.8)
 2. Baggrunden i baggrunden

Den Danske Filmskole

 1. Hybridfilm som filmsprog for diasporisk tilværelse i Danmark
 2. Etik og Kunstnerisk Frihed
 3. Samfundsfortællingens kunst

Den Danske Scenekunstskole

 1. Scores in the library: composition and sense-making among books
 2. Co-create with light

Det Jyske Musikkonservatorium

 1. BETWEEN AND BEYOND – en undersøgelse af displacement mellem kunstfagligheder
 2. Touch, Perception and Listener Participation in Contemporary Music and Sound Art

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

 1. 100 magiske som’er – eksperimenter med analogiens rolle i fortolkning

 

Der var i denne runde ikke indsendt ansøgninger fra Syddansk Musikkonservatorium.