PROJEKTSTØTTE

Hvis din skole er medlem af CAKI, kan du søge CAKIs projektpulje. Vi støtter fortrinsvis projekter, der har fokus på det tværfaglige samarbejde mellem studerende fra forskellige kunstfaglige retninger. I bedømmelsen af ansøgningerne ser vi også på, om projekterfaringerne vil have relevans for en større gruppe af studerende på tværs af de kunstneriske uddannelser.

 

For at komme i betragtning til projektstøtte skal du downloade og udfylde ansøgningsskemaetog derefter sende det til os via mail. Husk at vedlægge de obligatoriske bilag: budget, aktivitetsplan og CV for alle i projektgruppen. Ansøgninger uden de obligatoriske bilag tages ikke i betragtning.

 

Ansøgningsskemaet kan downloades på dansk og engelsk

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med udfyldning af skemaet. Har du ikke skrevet en ansøgning før, anbefaler vi, at du læser vores publikation om fundraising, hvor du får råd til at skrive en god og målrettet ansøgning.

 

CAKI tilbyder sparring og rådgivning før og efter du ansøger. Vi hjælper bl.a. med:

 • Projektudvikling
 • Proces
 • Metode
 • Samarbejdspartnere
 • Formidling
 • Markedsføring
 • Materialer
 • Projektledelse
 • Tidsplan
 • Budget
 • Regnskab

 

 

 

ANSØGNINGSVEJLEDNING 

 

Hvem kan søge?

CAKI støtter projekter af studerende fra vores medlemsinstitutioner, med udgangspunkt i CAKIs tre fokusområder TværfaglighedInnovation og Entrepenørskab.

Ansøgninger, hvor studerende samarbejder på tværs af uddannelser, prioriteres. 

 

 

Formålet med ordningen

Det er vigtigt at CAKIs fokusområder; TværfaglighedInnovation og Entrepenørskab udforskes og udfordres gennem samarbejder på tværs af de kunstneriske uddannelser.

 

 

Hvad kan der søges til?

Der kan søges støtte til mange forskellige typer af projekter, der bidrager til CAKIs fokusområder. Se hvad CAKI tidligere har støttet i vores projektgalleri.

 

 

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til

 • Rejser
 • Varekøb i udlandet
 • Kost & logi
 • Billeje
 • Alkohol
 • Kommercielle projekter

 

 

Sådan vurderes ansøgninger

CAKIs midler er begrænsede og vi kan derfor ikke imødekomme alle ansøgninger. De projekter, der involverer flest mulige fagligheder med udgangspunkt i CAKIs medlemsskoler, vil derfor blive prioriteret.

 

Desuden vægtes følgende elementer i ansøgningen: 

 • At projektet er nytænkende
 • At relevansen for andre studerende fremgår
 • At der er fokus på proces, metode og formidling

 

 

Hvem vurderer ansøgningen?

CAKI vurderer, hvorvidt ansøgningen imødekommer vores støttekriterier. Hvis det er tilfældet indstilles ansøgningen til vores referencegruppe, der består af rektorerne fra de kunstneriske uddannelser i København.

 

 

Hvor meget kan der søges om?

CAKI støtter projekter med op til 15.000 kr.

 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og udfylder det så præcist så muligt. Hvis der er emner der ikke har relevans for dit projekt, så undlad at udfylde dem. Tag desuden stilling til følgende:

  

 • Tidsplan: Hvilke vigtige milepæle, deadlines, produktionsmøder, forskellige faser samt dato for præsentation eller offentliggørelse er der?
 • Samarbejdspartnere: Hvilke færdigheder, kompetencer eller fagligheder har projektet brug for? F.eks. medproducenter, institutioner, venue etc. 
 • Præsentation: Hvordan skal projektet præsenteres for andre? 
 • Udstyr og ressourcer: Hvilke materialer og ressourcer kræver projektet?
 • Budget: Hvad er projektets udgifter og evt. indtægter?

 

Hvis du har brug for hjælp til ovenstående projektspecifikationer, kan du orientere dig i CAKI's publikationer om alt fra projektledelse til økonomistyring.

 

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi vender tilbage til dig med et svar inden for 14 dage. Hvis dit projekt godkendes inviteres du ind til et møde, hvor vi aftaler det kommende forløb. 

 

 NÅR DU HAR FÅET STØTTE 

 

Når projektet er godkendt til støtte, skal du skrive en kort tekst og sende den til CAKI sammen med noget visuelt materiale, som vi kan bruge til at formidle projektet på vores hjemmeside. Husk også at tilføje CAKIs logo på al kommunikationsmateriale i forbindelse med dit projekt. Du kan downloade logoet i forskellige filtyper og størrelser her

 

 

Hvad hvis projektet ændrer form?

Det er sandsynligt, at projektet ændrer form og mål undervejs. Det er vigtigt, at CAKI bliver informeret om eventuelle ændringer, da støtten ellers kan frafalde.

 

Sådan udbetales støtten

Støtten udbetales som et forskud eller ved afrapportering, når regnskabet afleveres til CAKI. Ønsker du et forskud, skal du underskrive en udbetalingserklæring. I begge tilfælde udbetales støtten via dit CPR nummer til din NemKonto. Den tildelte støtte kommer ikke til at vedrører din selvangivelse, og du skal således heller ikke betale skat af støtten.

 

 

 

AFRAPPORTERING

 

Hvordan afrapporterer jeg?

Ved projektets afslutning forventer vi visuel og skriftlig kommunikation af projektet, og vi modtager gerne både film eller lydoptagelser.

 

Når projektet er afsluttet, laver vi sammen en kort beskrivelse af forløbet, hvor du og eventuelle andre fra projektet reflekterer over processen. Du kan se rammerne for den afsluttende rapport her.

 

 

Regnskab

Udgifterne til projektet dækkes, såfremt der er bilag, og at disse kan godkendes af CAKI.

 

Regnskabet afleveres på et regnskabsskema, du får udleveret af CAKI. Alle bilag (faktura og kvitteringer) skal sendes digitalt sammen med regnskabsskemaet. Du kan enten scanne kvitteringer eller tage et billede med din telefon, såfremt beløb, afsender samt bilagsnummer kan ses tydeligt.

 

Hvis regnskabet undervejs afviger fra budgettet er det vigtigt, at CAKI bliver informeret, da støtten ellers kan frafalde. Kontakt os hvis du i tvivl om afrapportering af regnskab.

 

 

Hvad er en kvittering eller en faktura?

En kvittering eller en faktura indeholder beløb, navn og adresse på virksomheden (sælgeren) og oftest også et CVR nummer. Bilag uden tydelig afsender, dankort-notaer eller bankudskrifter er ikke gyldige kvitteringer og kan ikke dækkes af CAKI. Alle kvitteringer skal sendes digitalt.

 

 ANSØGNINGSSKEMA 

Download dansk version

Download English version

 

  

 AFRAPPORTERING 

Læs rammerne for den afsluttende rapport

 

  

 REGNSKAB 

Download regnskabsskema

 

 

 FOKUSOMRÅDER 

Tværfaglighed 
Innovation  
Entreprenørskab 

 

 

 CAKI LOGO 

Download CAKIs logo i forskellige filtyper og størrelser

 

 

MEDLEMSSKOLER 

Se her om din skole er medlem af CAKI

 

 

 HÅNDBØGER 

CAKI har udgivet en række håndbøger og miniguides, der blandt andet hjælper dig til i ansøgningsprocessen

 

 

 STØTTEDE PROJEKTER 

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje

 

 

 KONTAKT 

For mere information kontakt CAKI:

Telefon: 41 88 25 88

E-mail: caki@caki.dk

 

 


CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Kbh K. Tlf.: 41 88 25 88

Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bookmark and Share