TVAERS Rapport

Kvalitativ undersøgelse: Et tværdisciplinært uddannelsestilbud på kandidatniveau

Rapport udarbejdet til KUR-arbejdsgruppen

Indsatsen for at undersøge ønsker til og perspektiver på et tværdisciplinært uddannelsestilbud på kandidatniveau er en fælles bevægelse mellem kunstskolerne. Indsatsen er en del af de fælles målsætninger for kulturministeriets kunstneriske uddannelser som fastsat i rammeaftalerne omfattende perioden 2019 – 2022. Nærmere betegnet den del af indsatsen, der i rammeaftalerne beskrives som ”Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder”. Indsatsen varetages af en arbejdsgruppe nedsat af KUR (sammenslutningen af Kulturministeriets rektorer) med Rytmisk Musikkonservatorium som tovholder.

Hent rapporten her

Hent rapporten her: 

TVAERS Rapport oktober 2020

ET FÆLLES KURSUSKATALOG

I efteråret 2020 introducerede kunstskolerne et fælles kursuskatalog – se det her:

TVAERS kursusudbud