INFORMATION OM INTERNATIONALISERING PÅ KUR-INSTITUTIONERNE

InterArt er en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet i 2019, som repræsenterer de syv videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under ministeriet. InterArt har til formål at udvikle og iværksætte fælles initiativer for kompetence- og kapacitetsopbygning til understøttelse af institutionernes strategiske arbejde med internationalisering.

Der er netop udformet en oversigt over internationaliseringen på de førnævnte syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ud fra følgende kategorisering: Navn, titel, uddannelsesbaggrund og funktion, samt enheder/personer, der beskæftiger sig med internationalisering og særlige fokusområder i henhold til internationalisering.

Læs oversigten her.