Kunstneren i samfundet

På de videregående kunstneriske uddannelser taler vi i stigende grad om, hvordan skolerne kan bidrage bredere og mere engagerende til kunsten og samfundet. I den forbindelse har rektor på Rytmisk Musikkonservatorium Henrik Sveidahl været medforfatter på en international forskningsartikel som et led i deltagelsen i det europæiske samarbejdsprojekt ”Strengthening Music in Society”.

Artiklen forsøger at sætte en fælles forståelsesramme for projektet og skabe et afsæt for videre refleksion over, hvordan kunst og samfund kan interagere. Artiklen er således et bidrag til den større samtale om, hvordan de kunstnere og kunstprofessionelle, vi uddanner på de videregående kunstneriske uddannelser, kan bidrage bredere og mere engagerende til kunsten og samfundet.

Artiklen er publiceret i Frontiers in Psychology og kan findes via dette link