TVAERS 2.0

Studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder

I starten af juni præsenterede de kunstneriske uddannelser tredje udgave af det fælles kursuskatalog, der giver studerende mulighed for at følge fag på tværs af de syv kunstskoler. TVAERS-kataloget er et tilløbsstykke blandt de studerende, og på institutionerne bliver kendskabet til indsatsen stille og roligt øget for hvert semester.

At styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder er ét af de seks fælles mål i skolernes rammeaftaler med Kulturministeriet. Rytmisk Musikkonservatorium er tovholder for indsatsen, og i løbet af foråret er et udviklingsteam under TVAERS-paraplyen gået i gang med at udvikle et tværdisciplinært uddannelsestilbud, der kan tilbydes studerende på alle kunstskolerne.

Teamet mødes månedligt og udvikler et forslag til en komplet modulbeskrivelse af et kursus med arbejdstitel Introduktion til transdisciplinært arbejde.  Kurset skal udbydes på kandidatniveau og give 10 ETCS. Undervejs i arbejdsprocessen inddrages studerende for at give feedback på modulets relevans set fra et studerendeperspektiv, og lidt længere fremme i processen bliver også Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling inddraget i arbejdet vedrørende modulets videnbasering. Udviklingsteamets forslag skal være klar til at kunne forelægges for KUR-arbejdsgruppen 1. oktober 2021.

Det tværgående faglige udviklingsteam, der står for udviklingen af TVAERS’ første tværdisciplinære uddannelsestilbud, repræsenterer de syv kunstskoler. Teamets medlemmer er Anne Gry Haugland (DKDM), Kristina Holgersen (DJM), Ulrik Heltoft (BKS), Laura Black (DDSKS), Tzara Tristina (DDF), Margrethe Langer Bro (SDMK), Niels Lyhne Løkkegaard (RMC) og KUR-arbejdsgruppens tovholder Claus Finderup.

Se TVAERS kataloget her