Tværfaglige arrangementer indenfor film- og videomediet 

CAKI har støttet dette projekt, som er et initiativ til at skabe nye forbindelser mellem de kunstneriske uddannelser, der beskæftiger sig med filmmediet. Projektet er et pilotprojekt, der afprøver formatet ved tre forskellige arrangementer i hhv. Odense (DFK), Aarhus (DJK) og København (DDF/BKS). Under arrangementerne vil studerende på tværs af uddannelserne diskutere forskellige fremgangsmåder med filmmediet, med det for øje at facilitere en produktiv vidensdeling. De studerende håber, at initiativet kan leve videre efter de tre gange, da det vil medvirke til at opbygge relationer og forståelser, som kan bidrage til at skabe nye samarbejder allerede under uddannelsen.