Nyt valgfag på kandidatniveau udbydes gennem TVÆRS

TVÆRS-udvalget har sammen udformet et nyt valgfag på kandidatniveau, som udbydes af alle kunstskolerne i fællesskab. Faget udgør en grundlæggende introduktion til at arbejde tværdisciplinært – med en explorativ, undersøgende og eksperimenterende tilgang.

I vores kunstneriske arbejde er vi ofte nysgerrige over for, hvordan andre kunstarter fungerer. Det kan se ud som om hver kunstart har sit eget sprog og sit eget alfabet – men hvilke ting deler vi og hvad har vi til fælles? I en undersøgelse af forskellige kreative processer vil vi søge efter fælles sprog på tværs af kunstarterne. Hvad kan vi lære af hinandens metoder og de måder, hvorpå vi går til vores egen kunstform i praksis?

Læs mere om faget her.