ANDERLEDES ALFABETER

– en introduktion til tværdisciplinært kunstnerisk arbejde 

Underviser: Michael Valeur og Micaela Kühn Jara

Kontaktperson: Morten Tandrup, Rytmisk Musikkonservatorium 

Vi kalder det kunst. Men hvad er det vi gør, når vi skaber noget?

Når en danser, skuespiller, musiker, forfatter, filmskaber eller billedkunstner siger at de skaber noget, taler de så om det samme? Formodentlig er svaret både ja og nej. I vores kunstneriske arbejde er vi ofte nysgerrige over for, hvordan andre kunstarter fungerer. Det kan se ud som om hver kunstart har sit eget sprog og sit eget alfabet – men hvilke ting deler vi og hvad har vi til fælles?

I en undersøgelse af forskellige kreative processer vil vi søge efter fælles sprog på tværs af kunstarterne. Hvad kan vi lære af hinandens metoder og de måder, hvorpå vi går til vores egen kunstform i praksis?

Modulet er et valgfag udbudt af alle kunstskolerne i fællesskab. Faget udgør en grundlæggende introduktion til at arbejde tværdisciplinært – med en explorativ, undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Lad os se hvad vi kan lave sammen – på tværs af grænserne.


FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE

Er du studerende på Den Danske Scenekunstskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium eller Rytmisk Musikkonservatorium – skal du være studerende på en kandidatuddannelse. Er du studerende på Den Danske Filmskole, skal du være studerende på 6., 7. eller 8. semester af din uddannelse.

Du har en generel interesse for det tværdisciplinære, både i forhold til at udvikle nye kunstneriske udtryk og i forhold til at ville udfordre konventionelle tilgange til skabende arbejde.

Studerende fra de forskellige skoler og kunstarter vil samarbejde på lige fod, og derfor kan en veludviklet nysgerrighed over for andre kunstarter anbefales.

Forhåndsmerit fra den studerendes hjeminstitution er en forudsætning for deltagelse.


LÆRINGSMÅL

Ved afslutningen af modulet forventes du at have opnået følgende mål for læringsudbytte:

 • Have indsigt i idéskabelse på tværs af kunstformer og samt metoder til at udvikle ideer;
 • besidde en forståelse for behov og for processer i tværdisciplinære projekter i samarbejde med andre;
 • have indsigt i metoder og praksisser inden for andre kunstarter og andre kunstneriske traditioner;
 • være i stand til at identificere ligheder og forskelle i forhold til andre kunstarter og deres metoder samt have viden om, hvordan disse kan anvendes i tværdisciplinære projekter;
 • have viden om kunstneriske præsentionsformater og metoder, som understøtter tværdisciplinære, kunstneriske projekter;
 • være i stand til at reflektere over og diskutere kunstneriske valg i tværdisciplinære projekter;
 • være i stand til selvstændigt og kompetent at kunne tage initiativ til og indgå i tværdisciplinære samarbejder og netværk.

INDHOLD

Modulet har en explorativ og eksperimenterende tilgang.

Vi har derfor tilrettelagt et format, bestående af forelæsninger, inputs og øvelser, men udførelsen vil være så åben som muligt, i overensstemmelse med holdets sammensætning.

Ud over vores tværdisciplinære arbejde på tværs af kunstarterne vil vi også se på samarbejder med andre vidensfelter, for eksempel naturvidenskab og humanistisk videnskab, hvor kunstneriske metoder og indhold møder videnskabens.

Underviserne har omfattende erfaring med tværdisciplinære projekter, men holddeltagerne og deres baggrund vil, når det omhandler tilgange til arbejdet og til refleksionen, blive betragtet som en ressource på lige fod.

Vi arbejder inden for følgende områder:

 • praktiske undersøgelser af kunstneriske processer og samarbejdsformer;
 • metoder, teorier og praksisser inden for tværdisciplinære udtryk og arbejdsformer;
 • kunstneriske præsentationsformater
 • refleksion over processer og resultater

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
Vi mødes fysisk i 1-dags workshops (se venligst faktaboks).

Imellem disse workshops vil der være kortere online sessions med henblik på at opsamle, inspirere og forberede den næstfølgende workshop.

  • gruppearbejde
  • underviserpræsentationer, gæstelærere inclusive
  • gruppeworkshops
  • peer-to-peer- formater, udveksling studerende imellem;
  • gruppebaserede og individuelle øvelser;
  • øvelser i mindre grupper

HOLD

Holdstørrelse: 14-20


BEDØMMELSE

Ved afslutningen af modulet bedømmes dine kvalifikationer på grundlag af din aktive, faglige deltagelse i faget. Bedømmelse foretages af underviserne, og der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.

For at bestå faget forventes der aktiv deltagelse igennem såvel workshops som online- lectures, herunder aktiv deltagelse i arbejdet med stillede opgaver og i aktivt samarbejde med øvrige deltagere.


ECTS

5


REFERENCER
 • Tekster med fokus på tværdisciplinære praksisser, for eksempel Behind the scenes of artistic creativity Processes of learning, creating and organizing af Tatiana Chemi og Julie Borup Jensen.
 • Antologier, der skaber overblik, for eksempel Multimedia – from Wagner to Virtual Reality af Randall Packer, Ken Jordan og Laurie Anderson.
 • Kunstneriske praksisser for kunstnere, som for eksempel Kirsten Delholm, William Forsythe, Matthey Barney, Mette Ingvartsen, Ofalur Eliasson, Tina Tarpgaard eller Tomas Saraceno.
 • Metodetekster af William S. Burroughs og Brian Eno, mfl.
TIDSPUNKT
 • Workshop 1: Mandag 21. februar, (uge 8) 10:00 – 16:00
 • Online session 1 (Zoom): Tirsdag 1. marts (uge 9) 10:00-13:00
 • Workshop 2: Onsdag 9. marts (uge 10) 10:00 – 16:00
 • Online session 2 (Zoom): Torsdag 17. marts (uge 11) 10:00-13:00
 • Workshop 3: Fredag 25. marts (tbc) (uge 12) 10:00 – 16:00
STED

Undervisningen vil finde sted på RMC og/eller en af de andre kunstskoler, afhængigt af deltagernes hjeminstitutioner.

ONLINE

Nej

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk/Engelsk

TILMELDING

Ønsker du at deltage på TVAERS forløbene, kan du indtaste op til to ønsker.

Du vil inden kursusstart få svar på, om du har fået plads på et hold.

Frist for tilmelding til forårssemesteret 2022 er d. 24. januar

TILMELDING