KUNST KRÆVER TID OG RUM TIL FORDYBELSE

I foråret 2021 skød Udviklingsplatformen ’Tid i rum’ i gang ved at udbyde kunstneriske udviklingsforløb i Kulturhuset Indre By i samarbejde med Bikubenfonden, DIT:KBH og HAUT. Nu udvider vi initiativet ved at lancere nye versioner af ’Tid i rum’ på Folketeatret i København i efteråret 2021 og frem til sommeren 2022. Gennem samarbejder med forskellige aktører vil Udviklingsplatformen give adgang til prøvelokaler, netværk og kompetenceløft – det seneste skud på stammen er ’Tid i rum – Folketeatret’. 

Læs mere her