Åben indbydelse

ROBO ART

Workshop og Udstilling


Til udstillingen ROBO ART inviteres 12-15 kunststuderende fra de tre danske kunstakademier til at deltage og bidrage med deres perspektiver på robotteknologiens udvikling. Målet med projektet er at skabe et kunstnerisk sprog til undersøgelse af robottens og dens teknologis indvirkning på samfundet, mennesket og kunsten.

Dagens program består af virksomhedsbesøg, foredrag omhandlende robotteknologiens produktionslinje og dens kunsthistoriske kontekst og ideudvikling af værker til udstillingen ROBO ART.

Herefter arbejder deltagerne selvstændigt i mindre grupper på de respektive skoler, superviseret af billedkunstner Jonas Kjeldgaard Sørensen via skype-møder i løbet af foråret. Med udgangspunkt i vejledningen i foråret/forsommeren 2019 udarbejdes en plan for, hvordan jeres værkidéer kan realiseres. Der ydes bidrag til finansiering af værkerne fra en samlet pulje på 100.000 kr. efter vurdering af de enkelte projekter. Vi vil også vejlede omkring fundraising, hvis det bliver aktuelt.
Alle kunstmedier er velkomne – men vi vil gerne opfordre til, at robotteknologi integreres i værkerne. Kunstværkerne installeres i Kunstbygningen Filosoffen d. 26.-30. august 2019 og vil kunne opleves resten af september i kombination med foredrag, debatarrangementer m.m.

Ønsker du at deltage i projektet, fremsendes et par linjer om din motivation for at deltage og din kunstneriske interesse for projektets temaer, sammen med navn, skole/institution og kontaktoplysninger til Line Åxman på e-mail: laax@odense.dk.

Produktionen af robotteknologi sker normalt bag patenterede, lukkede døre, hvor kunstnere sjældent bliver inviteret indenfor. Med dette projekt ønsker vi at åbne de to verdener op for hinanden og inspirere til tværfaglige samarbejder.

Workshoppen og udstillingen er initieret af Kunstbygningen Filosoffen og støttet af Odense Kommune, Region Syddanmark og Kulturregion Fyns Pulje for Innovative Kulturprojekter.

Projektet giver deltagerne muligheden for at skabe og fremvise eksperimenterende kunstprojekter i en etableret institution – for et stort publikum. Kunstbygningen Filosoffen yder transportstøtte på 300 kr. til deltagere bosiddende udenfor Fyn.

Jonas Kjeldgaard Sørensen er kunstfaglig vejleder på projektet. Han arbejder med performance, skulptur og tekst, der i lange researchforløb sammenvæver normalt adskilte størrelser. For tiden undersøges robottens performativitet i relation til teatralske og hverdagslige interfaces. Uddannet fra det Fynske Kunstakademi.

Line Åxman er projektkoordinator i Kunstbygningen Filosoffen med særligt fokus på konceptudvikling og fundraising. Uddannet fra Malmö Art Academy med en kandidat i Kultur og Formidling fra Syddansk Universitet.

Frist for tilmelding:

D. 31. oktober 2018.

Hvornår:

Projektet starter d. 15. januar 2019 med en heldagsworkshop i Odense.